Particuliere Synode Zuid

Home Over gergeminfo Particuliere Synode Zuid

Archiefhoudende gemeente: Middelburg-Centrum.

Bijbehorende classes: Goes, Middelburg, Tholen

Deputaten naar artikel 48 D.K.O. * : ds. K. Boeder, ds. J.M.D. de Heer, ds. C. van Krimpen, ds. S. Maljaars
Deputaten naar artikel 49 D.K.O. ** : ds. K. Boeder, ds. J.M.D. de Heer, ds. S. Maljaars, ds. A.P. Baaijens

* Deputaten naar Artikel 48 D.K.O.
Artikel 48 van de Dordtse Kerkorde heeft tot doel de onderlinge band tussen de diverse Particuliere Synoden te onderhouden en te bestendigen. Daartoe worden afgevaardigden in de gelegenheid gesteld de vergaderingen bij te wonen, de groeten over te brengen en adviezen uit te brengen.

** Deputaten naar Artikel 49 D.K.O.
Artikel 49 van de Dordtse Kerkorde regelt het verlenen van bijstand en advies binnen een Particuliere Synode. Eén deputaat per classis woont desgevraagd de vergadering van een andere classis binnen de PS bij om adviezen uit te brengen.

Scriba:
Ds. J.M.D. de Heer, Willem Teellinckstraat 5,4335 CS Middelburg; (0118) 61 35 30, contact via e-mail

Penningmeester:
M. de Geus, Kraaijensteinsedijk 15, 3245 LR Sommelsdijk; (0187) 48 46 09, contact via e-mail

IBAN:
NL95 RBRB 0689 1554 84 t.n.v. Particuliere Synode Zuid

Roepende kerk voor de eerstvolgende Particuliere Synode Zuid is Scherpenisse. De vergadering wordt gehouden D.v. 20-04-2023 te Goes.

Overige Particuliere Synodes:

Particuliere Synode Noord-West

Particuliere Synode Oost

Particuliere Synode Zuid-West