Particuliere Synode Zuid

Home Over gergeminfo Particuliere Synode Zuid

Archiefhoudende gemeente: Middelburg-Centrum.

Bijbehorende classes: Goes, Middelburg, Tholen

Deputaten naar artikel 48 D.K.O. * : ds. K. Boeder, ds. J.M.D. de Heer, ds. C. van Krimpen, ds. S. Maljaars
Deputaten naar artikel 49 D.K.O. ** : ds. K. Boeder, ds. J.M.D. de Heer, ds. S. Maljaars, ds. D. de Wit

* Deputaten naar Artikel 48 D.K.O.
Artikel 48 van de Dordtse Kerkorde heeft tot doel de onderlinge band tussen de diverse Particuliere- en Generale Synoden te onderhouden en te bestendigen. Daartoe worden afgevaardigden in de gelegenheid gesteld de vergaderingen bij te wonen en de groeten over te brengen.

** Deputaten naar Artikel 49 D.K.O.
Artikel 49 van de Dordtse Kerkorde regelt de mogelijkheid van het verlenen van bijstand en advies en heeft een tijdelijke geldigheid. Deze deputaten hebben een door een kerkelijke vergadering verstrekt mandaat dat niet beslissend, maar adviserend is.

Scriba:
Ds. J.M.D. de Heer, Willem Teellinckstraat 5,4335 CS Middelburg; (0118) 61 35 30, contact via e-mail

Penningmeester:
M. de Geus, Kraaijensteinsedijk 15, 3245 LR Sommelsdijk; (0187) 48 46 09, contact via e-mail

IBAN:
NL95 RBRB 0689 1554 84 t.n.v. Particuliere Synode Zuid

Roepende kerk voor de eerstvolgende Particuliere Synode Zuid is Middelburg-Zuid. De vergadering wordt gehouden D.v. 07-04-2022 te Goes.

Overige Particuliere Synodes:

Particuliere Synode Noord-West

Particuliere Synode Oost

Particuliere Synode Zuid-West