Particuliere Synode Zuid-West

Home Over gergeminfo Particuliere Synode Zuid-West

Archiefhoudende gemeente: Capelle aan den IJssel-West.

Bijbehorende classes: Dordrecht, Ridderkerk, Rotterdam

Deputaten naar artikel 48 D.K.O. * : ds. A.T. Huijser, ds. J. van Rijswijk, ds. E. Bakker, ds. C. Hogchem.
Deputaten naar artikel 49 D.K.O. ** : ds. E. Bakker, ds. M.H. Schot, ds. G. Hoogerland, ds. C. Sonnevelt.

* Deputaten naar Artikel 48 D.K.O.
Artikel 48 van de Dordtse Kerkorde heeft tot doel de onderlinge band tussen de diverse Particuliere- en Generale Synoden te onderhouden en te bestendigen. Daartoe worden afgevaardigden in de gelegenheid gesteld de vergaderingen bij te wonen en de groeten over te brengen.

** Deputaten naar Artikel 49 D.K.O.
Artikel 49 van de Dordtse Kerkorde regelt de mogelijkheid van het verlenen van bijstand en advies en heeft een tijdelijke geldigheid. Deze deputaten hebben een door een kerkelijke vergadering verstrekt mandaat dat niet beslissend, maar adviserend is.

Scriba:
Ds. A.T. Huijser, IJsbaan 8, 3362 KB Sliedrecht; (0184) 74 50 81, contact via e-mail

Penningmeester:
A. Waaijenberg, Wielstraat 23, 4264 AT Veen; (0416) 69 20 57, contact via e-mail

IBAN:
NL90 RABO 0178 9949 60 t.n.v. Particuliere Synode Zuid-West

Roepende kerk voor de eerstvolgende Particuliere Synode Zuid-West is Zwijndrecht. De vergadering wordt gehouden D.v. 28-04-2022 te Capelle aan den IJssel-Middelwatering.

Overige Particuliere Synodes:

Particuliere Synode Noord-West

Particuliere Synode Oost

Particuliere Synode Zuid