Particuliere Synode Zuid-West

Home Over gergeminfo Particuliere Synode Zuid-West

Archiefhoudende gemeente: Capelle aan den IJssel-West.

Bijbehorende classes: Dordrecht, Ridderkerk, Rotterdam

Deputaten naar artikel 48 D.K.O. *

PRIMI: ds. G.J. Baan, ds. E. Bakker, ds. J. van Rijswijk, ds. W.A. Zondag

SECUNDI: ds. M.H. Schot, ds. J.M.D. de Heer, ds. H.A. van Zetten, ds. H. van der Heiden

Deputaten naar artikel 49 D.K.O. **

PRIMI: ds. E. Bakker, ds. G.W.S. Mulder, ds. M.H. Schot, ds. C. Sonnevelt

SECUNDI: ds. M. Joosse, ds. H.A. van Zetten, ds. H.J. Agteresch, ds. H.E.P. Fortuijn

* Deputaten naar Artikel 48 D.K.O.
Artikel 48 van de Dordtse Kerkorde heeft tot doel de onderlinge band tussen de diverse Particuliere Synoden te onderhouden en te bestendigen. Daartoe worden afgevaardigden in de gelegenheid gesteld de vergaderingen bij te wonen, de groeten over te brengen en adviezen uit te brengen.

** Deputaten naar Artikel 49 D.K.O.
Artikel 49 van de Dordtse Kerkorde regelt het verlenen van bijstand en advies binnen een Particuliere Synode. Eén deputaat per classis woont desgevraagd de vergadering van een andere classis binnen de PS bij om adviezen uit te brengen.

Scriba:
Ds. J.M.D. de Heer, Frankenoord 21, 3079 LB Rotterdam; (010) 316 31 15, contact via e-mail

Penningmeester:
A. Hak, Nieuw Lekkerland

IBAN:
NL90 RABO 0178 9949 60 t.n.v. Particuliere Synode Zuid-West

Roepende kerk voor de eerstvolgende Particuliere Synode Zuid-West is Rotterdam-Alexanderpolder. De vergadering wordt gehouden D.v. 08-05-2025 te Rotterdam-Alexanderpolder.

Overige Particuliere Synodes:

Particuliere Synode Noord-West

Particuliere Synode Oost

Particuliere Synode Zuid