Particuliere Synode Zuid-West

Home Over gergeminfo Particuliere Synode Zuid-West

Archiefhoudende gemeente: Capelle aan den IJssel-West.

Bijbehorende classes: Dordrecht, Ridderkerk, Rotterdam

Deputaten naar artikel 48 D.K.O. * : ds. A.T. Huijser, ds. J. van Rijswijk, ds. E. Bakker, ds. C. Hogchem.
Deputaten naar artikel 49 D.K.O. ** : ds. E. Bakker, ds. M. Joosse, ds. M.H. Schot, ds. C. Sonnevelt.

* Deputaten naar Artikel 48 D.K.O.
Artikel 48 van de Dordtse Kerkorde heeft tot doel de onderlinge band tussen de diverse Particuliere Synoden te onderhouden en te bestendigen. Daartoe worden afgevaardigden in de gelegenheid gesteld de vergaderingen bij te wonen, de groeten over te brengen en adviezen uit te brengen.

** Deputaten naar Artikel 49 D.K.O.
Artikel 49 van de Dordtse Kerkorde regelt het verlenen van bijstand en advies binnen een Particuliere Synode. Eén deputaat per classis woont desgevraagd de vergadering van een andere classis binnen de PS bij om adviezen uit te brengen.

Scriba:
Ds. A.T. Huijser, IJsbaan 8, 3362 KB Sliedrecht; (0184) 74 50 81, contact via e-mail

Penningmeester:
A. Waaijenberg, Van der Loostraat 29, 4264 RP Veen; (0416) 69 20 57, contact via e-mail

IBAN:
NL90 RABO 0178 9949 60 t.n.v. Particuliere Synode Zuid-West

Roepende kerk voor de eerstvolgende Particuliere Synode Zuid-West is Dordrecht. De vergadering wordt gehouden D.v. 11-05-2023 te Dordrecht.

Overige Particuliere Synodes:

Particuliere Synode Noord-West

Particuliere Synode Oost

Particuliere Synode Zuid