Particuliere Synode Noord-West

Home Over gergeminfo Particuliere Synode Noord-West

Archiefhoudende gemeente: Zeist.

Bijbehorende classes: Amsterdam, Gouda, Utrecht

Deputaten naar artikel 48 D.K.O. * : ds. G. Clements, ds. W. Harinck, ds. G. Heijkamp
Deputaten naar artikel 49 D.K.O. ** : ds. G. Clements, ds. G. Heijkamp, ds. W. Visscher

* Deputaten naar Artikel 48 D.K.O.
Artikel 48 van de Dordtse Kerkorde heeft tot doel de onderlinge band tussen de diverse Particuliere- en Generale Synoden te onderhouden en te bestendigen. Daartoe worden afgevaardigden in de gelegenheid gesteld de vergaderingen bij te wonen en de groeten over te brengen.

** Deputaten naar Artikel 49 D.K.O.
Artikel 49 van de Dordtse Kerkorde regelt de mogelijkheid van het verlenen van bijstand en advies en heeft een tijdelijke geldigheid. Deze deputaten hebben een door een kerkelijke vergadering verstrekt mandaat dat niet beslissend, maar adviserend is.

Scriba:
Ds. W. Visscher, Diamantweg 3, 3817 GG Amersfoort; (033) 463 25 23, contact via e-mail

Penningmeester:
J.W. van Dijke, Weidedreef 3, 2396 JA Koudekerke aan den Rijn; (071) 341 46 18, contact via e-mail

IBAN:
NL37RABO0335948995 t.n.v. Particuliere Synode Noord-West te Koudekerke aan den Rijn

Roepende kerk voor de eerstvolgende Particuliere Synode Noord-West is Lisse. De vergadering wordt gehouden D.v. 12-05-2022 te Lisse.

Overige Particuliere Synodes:

Particuliere Synode Oost

Particuliere Synode Zuid

Particuliere Synode Zuid-West