Statuut

De Generale Synode 2019 te Gouda van de Gereformeerde Gemeenten heeft besloten dat het statuut als volgt omschreven wordt:

'De Dordtse Kerkorde en alle in het kader van de toepassing daarvan door bevoegde kerkelijke organen getroffen regelingen en besluiten van kerkordelijke aard. Als besluiten van kerkordelijke aard kunnen worden gerekend: die regelingen en besluiten van plaatselijke en meerdere vergaderingen die van wezenlijk belang zijn voor het functioneren van het kerkelijke leven in de Gereformeerde Gemeenten. Ten aanzien van besluiten van classes en particuliere synoden gelden besluiten van kerkordelijke aard alleen voor hun ressort.'


Ds. P. Mulder, preses Generale Synode 2019
Ds. J.M.D. de Heer, scriba Generale Synode 2019

Klik hier voor een ondertekende versie van dit statuut.