Agenda

Voor alle data in de toekomst geldt: Deo volente (zo de Heere wil en wij leven)

20 september 2021

Vergadering classis Goes

22 september 2021

Jubileum ds. M.J. van Gelder

22 september 2021

Jubileum ds. J.S. van der Net

22 september 2021

Jubileumdienst ds. J.W. Verweij i.v.m. 50 jaar predikant

25 september 2021

Vergadering classis Amsterdam

26 september 2021

Gemeente Berkenwoude houdt de laatste diensten in het oude kerkgebouw

29 september 2021

Jubileum GG Scherpenzeel 100 jaar

30 september 2021

Ingebruikname nieuw kerkgebouw Berkenwoude

1 oktober 2021

Vergadering Classis Gouda

1 oktober 2021

Vergadering classis Utrecht

2 oktober 2021

Opening van de afdeling Kesteren

3 november 2021

Dankdag 2021

13 november 2021

Bondsdag van de Bond van Mannenverenigingen

17 november 2021

Themaochtend over “Het oude en nieuwe verbond” (deputaatschap Israël)

19 november 2021

Jongerenbijeenkomst “Een wereld van verschil?” (deputaatschap Israël)

15 december 2021

Jubileum GG Westkapelle 100 jaar

14 januari 2022

Vergadering classis Utrecht

9 maart 2022

Biddag 2022

6 april 2022

Bidstond PS Zuid 2022

7 april 2022

Vergadering PS Zuid 2022

26 april 2022

Bidstond PS Zuid-West 2022

28 april 2022

Vergadering PS Zuid-West 2022

11 mei 2022

Bidstond PS Noord-West 2022

12 mei 2022

Vergadering PS Noord-West 2022

8 juni 2022

Bidstond PS Oost 2022

9 juni 2022

Vergadering PS Oost 2022

13 september 2022

Bidstond Generale Synode

14 september 2022

Generale Synode, dag 1

12 oktober 2022

Generale Synode, dag 3 (voorlopig)

13 oktober 2022

Generale Synode, dag 4 (voorlopig)

2 november 2022

Dankdag 2022

15 februari 2023

Generale Synode, dag 5 (voorlopig)

16 februari 2023

Generale Synode, dag 6 (voorlopig)