Agenda

Voor alle data in de toekomst geldt: Deo volente (zo de Heere wil en wij leven)

30 oktober 2021

Bijeenkomst Leerdam i.v.m. 75 jaar zondagsschool

3 november 2021

Dankdag 2021

13 november 2021

Bondsdag van de Bond van Mannenverenigingen

17 november 2021

Themaochtend over “Het oude en nieuwe verbond” (deputaatschap Israël)

19 november 2021

Jongerenbijeenkomst “Een wereld van verschil?” (deputaatschap Israël)

15 december 2021

Jubileum gemeente Westkapelle (100 jaar)

5 januari 2022

Jubileum gemeente Rotterdam-Alexanderpolder (50 jaar)

12 januari 2022

Bevestiging en intrede ds. G. Hoogerland

14 januari 2022

Vergadering classis Utrecht

26 januari 2022

Vergadering classis Goes

9 maart 2022

Biddag 2022

6 april 2022

Bidstond PS Zuid 2022

7 april 2022

Vergadering PS Zuid 2022

26 april 2022

Bidstond PS Zuid-West 2022

28 april 2022

Vergadering PS Zuid-West 2022

11 mei 2022

Bidstond PS Noord-West 2022

12 mei 2022

Vergadering PS Noord-West 2022

8 juni 2022

Bidstond PS Oost 2022

9 juni 2022

Vergadering PS Oost 2022

15 juni 2022

Jubileum gemeente Herkingen (150 jaar)

26 juli 2022

Jubileum gemeente Aalst (100 jaar)

30 juli 2022

Jubileum gemeente 's Gravenzande (75 jaar)

31 juli 2022

Jubileum gemeente Naaldwijk (75 jaar)

13 september 2022

Bidstond Generale Synode

14 september 2022

Generale Synode, dag 1

14 september 2022

Jubileum gemeente Oude Tonge (75 jaar)

15 september 2022

Generale Synode, dag 2

7 oktober 2022

Vergadering Classis Utrecht

2 november 2022

Dankdag 2022

14 december 2022

Jubileum gemeente Nisse (100 jaar)

15 februari 2023

Generale Synode, dag 5 (voorlopig)

16 februari 2023

Generale Synode, dag 6 (voorlopig)