Particuliere Synode Oost

Home Over gergeminfo Particuliere Synode Oost

Archiefhoudende gemeente: Barneveld-Centrum.

Bijbehorende classes: Barneveld, Kampen, Rijssen

Deputaten naar artikel 48 D.K.O. * : ds. F. Mulder, ds. A. Schot, ds. A. Schreuder
Deputaten naar artikel 49 D.K.O. ** : ds. F. Mulder, ds. A. Schot, ds. A. Schreuder

* Deputaten naar Artikel 48 D.K.O.
Artikel 48 van de Dordtse Kerkorde heeft tot doel de onderlinge band tussen de diverse Particuliere Synoden te onderhouden en te bestendigen. Daartoe worden afgevaardigden in de gelegenheid gesteld de vergaderingen bij te wonen, de groeten over te brengen en adviezen uit te brengen.

** Deputaten naar Artikel 49 D.K.O.
Artikel 49 van de Dordtse Kerkorde regelt het verlenen van bijstand en advies binnen een Particuliere Synode. Eén deputaat per classis woont desgevraagd de vergadering van een andere classis binnen de PS bij om adviezen uit te brengen.

Scriba:
Ds. F. Mulder, Bremlaan 13, 3911 XH Rhenen; (0317) 74 50 05, contact via e-mail

Penningmeester:
K.H. de Heer, Dovenetel 74, 7463 EG Rijssen; (0548) 51 28 36, contact via e-mail

IBAN:
NL67 RABO 0331 2884 78 t.n.v. Particuliere Synode Oost

Roepende kerk voor de eerstvolgende Particuliere Synode Oost is Ermelo. De vergadering wordt gehouden D.v. 05-06-2025 te Kampen.

Overige Particuliere Synodes:

Particuliere Synode Noord-West

Particuliere Synode Zuid

Particuliere Synode Zuid-West