Particuliere Synodes

Home Over gergeminfo Particuliere Synodes

De Gereformeerde Gemeenten kennen 4 Particuliere Synodes, elk onderverdeeld in 3 classes. Iedere classis telt een aantal gemeenten. Vanwege de spreiding van het aantal gemeentes over Nederland is de ene Particuliere Synode qua oppervlakte groter dan de andere Particuliere Synode. Het aantal gemeenten binnen een P.S. is ongeveer gelijk.