Den Haag - Scheveningen

Algemene informatie

Geïnstitueerd: 01-01-2018 Classis: Gouda Belijdende leden: 189 Doopleden: 77 Particuliere Synode: Noord-West

Den Haag - Scheveningen is ontstaan door een fusie van 2 gemeenten:

- Den Haag (1923-2017)

- Scheveningen (1933 - 2017)

De datum van instituering is hier de datum van officiële samenvoeging. Plaats van samenkomst is de Bethaniëkerk, het kerkgebouw waar de gemeente Den Haag al bijeen kwam.

(Hulpconsulent: ds. G.J. Baan, Rotterdam-Zuidwijk)

 

Predikant en consulent

Predikant

Zendingspredikant

Leden verloop

Foto's (klik voor de gehele galerij)

Bethaniëkerk
Oude Boomgaardstraat 43, 2513 TP  Den Haag
In gebruik genomen: 26-08-1986

Beroepingswerk

12-12-2019 01-10-2019 17-06-2019
Kand. M.L. Dekker t.b.v. Israël
17-06-2019 11-03-2019
Eerdere beroepen tonen

Gegevens

Kerkgebouwen

Bethaniëkerk Oude Boomgaardstraat 43, 2513 TP  Den Haag Kaart tonen

Contact Scriba

M.M. van Winkelen06 28 76 53 12 contact via e-mail opnemen

Contact Koster

L. van der Velde(070) 365 29 63 contact via e-mail opnemen