Den Haag - Scheveningen

Algemene informatie

Geïnstitueerd: 01-01-2018 Classis: Gouda Belijdende leden: 185 Doopleden: 78 Particuliere Synode: Noord-West

Den Haag - Scheveningen is ontstaan door een fusie van 2 gemeenten:

- Den Haag (1923-2017)

- Scheveningen (1933 - 2017)

De datum van instituering is hier de datum van officiële samenvoeging. Plaats van samenkomst is de Bethaniëkerk, het kerkgebouw waar de gemeente Den Haag al bijeen kwam.

(Hulpconsulent: ds. G.J. Baan, Rotterdam-Zuidwijk)

Op 29 augustus 2019 is ds. M.L. Dekker uitgezonden als predikant voor Israël.

 

Predikant en consulent

Predikant

Leden verloop

Foto's (klik voor de gehele galerij)

Bethaniëkerk
Oude Boomgaardstraat 43, 2513 TP  Den Haag
In gebruik genomen: 26-08-1986

De vloer van de Bethaniëkerk van de gemeente Den Haag-Scheveningen wordt opgeknapt. Daarom is de kerk van 27 januari tot en met 10 april 2020 buiten gebruik. De gemeente maakt in die tijd gebruik van de Eben-Haëzerkerk in Scheveningen.

Beroepingswerk

Eerdere beroepen tonen

Gegevens

Kerkgebouwen

Bethaniëkerk Oude Boomgaardstraat 43, 2513 TP  Den Haag Kaart tonen

Contact Scriba

M.M. van Winkelen06 28 76 53 12 contact via e-mail opnemen

Contact Koster

L. van der Velde(070) 365 29 63 contact via e-mail opnemen