Terug naar overzicht deputaatschappen

Curatorium van de Theologische School

Het curatorium is als deputaatschap namens de Generale Synode verantwoordelijk voor de opleiding van de aanstaande predikanten. Zij wonen periodiek de lessen bij en houden contacten met docenten en studenten.
Het curatorium vergadert gewoonlijk in:
- mei, in verband met toelating van studenten aan de Theologische School.
- juni, vanwege examinering van studenten. Bij goed gevolg worden de 4e-jaars studenten kandidaat en beroepbaar gesteld.

Docenten aan de Theologische School zijn:

ds. G. Clements, rector, (dogmatiek, bijbelkunde, missiologie);
ds. J.M.D. de Heer (bijbelse talen, kerkrecht);
ds. B. Labee (poimeniek, ethiek, kerkgeschiedenis, catechese);
ds. A. Schot (homiletiek, symboliek, dogmatiek);
ds. D. de Wit (exegese, kerkgeschiedenis, apologetiek).

Gastdocenten zijn:

Dr. C.R. van den Berg (Nederlands)
Mevr. J. Fieret-Snoep (logopedie)

Studenten aan de Theologische School zijn:

Jaar 1: stud. J. Janse
Jaar 1: stud. J.C. Kriekaart
Jaar 1: stud. R.T. Michielse
Jaar 2: stud. A.E. Brijder
Jaar 2: stud. J.M. Evers
Jaar 2: stud. J.J. Hoogerbrug
Jaar 3: stud. M. Boersma
Jaar 3: stud. M.G. van Middendorp
Jaar 4: stud. J. Beens
Jaar 4: stud. L. van der Kuijl
Jaar 4: stud. P.J. de Raaf

Bibliotheek Theologische School

De Theologische School beschikt over een grote bibliotheek met een ruime sortering aan boeken. Deze wordt beheerd door dhr. M. Bal. Wanneer u contact met hem zoekt is dit mogelijk door het sturen van een email.

Contactgegevens

Oud. K.H. de Heer (Rijssen)
Penningmeester
Oud. B. Agteresch (Capelle aan den IJssel)
Curator
Oud. S. Boogaard ('s-Gravenpolder)
Curator
Ds. G. Heijkamp
Curator
Ds. G. Hoogerland
Curator
Ds. W.J. Karels
Curator
Ds. G. van Manen
Curator

Actueel

Er zijn geen nieuwsberichten voor dit deputaatschap.
Bekijk de algemene nieuwsberichten