Stud. P.J. de Raaf

Geboren: 28-05-1985 (35 jaar)

Jaar van toelating aan de Theologische School: 2017 (30 mei). Verwachte kandidaatstelling: 2021.

Contactgegevens

Gemshoorn 36, 3068 HL  Rotterdam (010) 304 01 19

Op het web

kerktijden.nl