De Stichting heeft ten doel:
- Doven en slechthorenden door het beleggen van kerkdiensten voor doven, catechetisch onderwijs en bijbelonderwijs in aanraking te brengen met Gods Woord, opdat ze tot de kennis van de zaligheid zouden komen;
- Het bieden van pastorale hulp aan doven en slechthorende en/of hun ouders, de plaatselijke kerkenraad en andere geestelijke verzorgers;
- Het stimuleren van de integratie van doven in de kerkelijke gemeente;
- Het bevorderen van de sociale contacten tussen doven, slechthorenden en horenden met geoorloofde middelen;
- Het uitgeven van een tweemaandelijks contactblad (met onder andere meditatieve en informatieve artikelen);
- Alsmede het aanwenden van andere wettige middelen welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn, zoals het ondersteunen van internationale instellingen die het onderwijs aan dove kinderen bevorderen.

Met ingang van 1-1-2021 heeft Stichting Dovenzorg een ANBI-status. Giften over 2020 zijn dus niet aftrekbaar voor de belasting.

Contactgegevens

B. Agteresch (Capelle aan den IJssel)
Secretaris
M.F. Vroon (Hendrik-Ido-Ambacht)
Penningmeester
Ds. W.J. Karels
Lid
M. van Belzen (Werkendam)
Lid
Mw. A.C. van Dam-Saly (Driebergen)
Lid
Mw. G. Stevens-van Klompenburg (IJsselmuiden)
Lid
R.G. van Leeuwen (Meteren)
Lid

Actueel

Er zijn geen nieuwsberichten voor dit deputaatschap.
Bekijk de algemene nieuwsberichten