Terug naar overzicht gemeenten

Randburg (Zuid Afrika)

De classis Utrecht is op de Generale Synode aangewezen om in samenwerking met het Deputaatschap Buitenlandse Kerken de taken die in de Dordtse Kerkorde aan de classis worden toegeschreven, te behartigen.

De gemeente Randburg is een nieuwe kerk aan het bouwen. Het oude kerkgebouw is verkocht. Tijdelijk (tot begin 2024) kerkt men in de Nederduitsche Hervormde Kerk "Noord-Rand". De kerkdiensten in dit gebouw zijn om 10.00 en 16.00 uur.

Predikant & Consulent

Eerdere predikanten
profiel afbeelding voorganger

Predikant

Vacant
profiel afbeelding voorganger

Consulent

Ds. G.J.N. Moens
Bekijk ledenaantallen
93 gemeenteleden
55 belijdende leden
38 doopleden

Actueel

Er zijn geen nieuwsberichten voor deze gemeente.
Bekijk de algemene nieuwsberichten.

Beroepingswerk

Alle beroepen
Toon historische gebouwen

Contactgegevens