De synode heeft in 1971 het Deputaatschap voor Studerenden ingesteld, om naast de genoemde plaatselijke gemeenten zorg en begeleiding aan onze studenten te bieden, om daarmee bij te dragen aan een goede band tussen onze gemeenten en haar studenten. Daarbij richt het zich op de studenten aan instellingen voor Hoger Beroepsonderwijs en Universiteiten. Sinds januari 2011 functioneert dit deputaatschap als Werkgroep voor Studenten binnen het nieuwe Deputaatschap Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs (KGJO).

Studentenkringen
In zes plaatsen zijn studentenkringen actief die om de twee, drie of vier weken samenkomen. Het doel van de kringen is studie en bezinning, bevorderen van de onderlinge band en gezelligheid. Elke kring wordt geleid door twee of drie mentoren.

Conferenties
Jaarlijks belegt de werkgroep twee conferenties in Gouda. De eerste conferentie is in september, het begin van het academische jaar. Deze zomerconferentie duurt van vrijdagmiddag tot zaterdagmorgen. De tweede conferentie is in januari. Deze winterconferentie is vrijdagmiddag en vrijdagavond.

Contactgegevens

W. van Putten-van der Starre (Boskoop)
Secretaris
Dr. K.J.P. Schouten (Gouda)
Penningmeester
J.J. de Rooij MA (Boskoop)
Voorbereiding conferenties
J.M. Schot MA (Ermelo)
Voorbereiding conferenties
Ir. E. van Vliet (Gouda)
Lid

Actueel

Er zijn geen nieuwsberichten voor dit deputaatschap.
Bekijk de algemene nieuwsberichten