Terug naar overzicht deputaatschappen

Deputaatschap Vertegenwoordiging en Voorlichting

Het Deputaatschap Vertegenwoordiging en Voorlichting heeft, voor zover niet behorend tot de taak van andere deputaatschappen, tot taak:

  1. Het vertegenwoordigen van de Generale Synode, overeenkomstig de aantekening bij artikel 29 van de Dordtse Kerkorde.

  2. Het desgevraagd of uit eigen beweging vertolken van de identiteit van de Gereformeerde Gemeenten.

  3. Het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor het Kerkelijk Jaarboek en het voeren van de redactie van de uitgave Voornaamste Besluiten.

  4. Het beslissen omtrent het doen van uitgaven die te maken hebben met:

    1. de uitkeringen aan afgezette predikanten op grond van en overeenkomstig de door de Generale Synode daartoe vastgestelde regeling;

    2. het verzorgen van uitgaven, zoals brochures, jubileumboeken e.d., waarvan de uitgave door de Generale Synode is opgedragen;

    3. noodzakelijke activiteiten tussen twee synodevergaderingen, die niet behoren tot de taak van andere deputaatschappen.

Contactgegevens

A.G. Bregman (Naaldwijk)
Deputaat
M. de Geus (Middelharnis)
Deputaat
K.H. de Heer (Rijssen)
Deputaat
Ds. A. Schreuder
Deputaat
Ds. H.A. van Zetten
Deputaat

Actueel

Er zijn geen nieuwsberichten voor dit deputaatschap.
Bekijk de algemene nieuwsberichten

Publicaties