Terug naar overzicht deputaatschappen

Deputaatschap tot Hulpverlening in Bijzondere Noden

Doelstelling en taken van het Deputaatschap Bijzondere Noden:

  • Het lenigen van bijzondere diaconale noden binnen de kring van de Gereformeerde Gemeenten in samenwerking met en tot steun van de plaatselijke diaconieën door schenking of lening.

  • Het lenigen van bijzondere noden van met de Gereformeerde Gemeenten corresponderende kerken in het buitenland in nauwe samenwerking met de door deze kerken voor diaconale hulpverlening ingestelde deputaatschappen of commissies.

  • Het verlenen van (nood)hulp aan door natuurrampen, hongersnood, oorlogsgeweld, epidemieën of anderszins getroffenen in binnen- en buitenland.

  • Het verlenen van structurele diaconale hulp aan projecten en programma’s gericht op verbetering van de levensomstandigheden in het buitenland in nauwe samenwerking met geestverwante plaatselijke kerken of organisaties.

  • Het lenigen van de nood van om hun geloof verdrukte en vervolgde christenen in het buitenland door het verstrekken van diaconale hulp, het verstrekken van lectuur, het geven van toerusting of anderszins;

  • De ondersteuning en begeleiding van diaconale projecten op de huidige en voormalige zendingsterreinen van de Gereformeerde Gemeenten en van diaconale projecten die in nauwe relatie staan met de Evangelieverkondiging onder de Joden in een goed overleg en in nauwe samenwerking met de Deputaatschappen voor de Zending en voor Israël.

  • Voor het verkrijgen van de voor de uitoefening van deze diaconale taken noodzakelijke middelen zal het deputaatschap kerkenraden en gemeenteleden regelmatig opwekken gaven te besteden via de daarvoor ingestelde kerkelijke kanalen en hen ook informeren over de besteding daarvan.

  • De diaconieën van de gemeenten zullen nauw betrokken worden bij het door het deputaatschap gevoerde beleid en daarover zo breed mogelijk worden geïnformeerd via de daarvoor door de classes benoemde classisdiakenen.

Contactgegevens

C.J. Hogendoorn (Spijk)
Secretaris
P. Velthove ('s-Gravenpolder)
Penningmeester
Ds. A.A. Brugge
Deputaat
J. de Deugd (Krimpen aan den IJssel)
Deputaat
A.W.A. ter Harmsel (Berkenwoude)
Deputaat
P.A. Hoekman (Opheusden)
Deputaat
E. Kempeneers (Barendrecht)
Deputaat
J.C. van der Meer (Sliedrecht)
Deputaat
Ds. C. van Ruitenburg
Deputaat
J. Silfhout (H.i.Ambacht)
Deputaat

Actueel

Er zijn geen nieuwsberichten voor dit deputaatschap.
Bekijk de algemene nieuwsberichten