Terug naar overzicht deputaatschappen

Deputaatschap Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs

Het mandaat van het deputaatschap luidt als volgt:

 • De bezinning op de vragen van onze tijd met betrekking tot kerk, gezin, jeugd en onderwijs, onder andere ten aanzien van het gebruik van de moderne media;

 • Het adviseren van de plaatselijke gemeenten ten behoeve van de daadwerkelijke ondersteuning van de gezinnen ten aanzien van de opvoeding;

 • Het zorgdragen voor voorlichting en toerusting hieromtrent aan ambtsdragers, ouders en betrokkenen bij het onderwijs;

 • Het begeleiden en adviseren van de bonden en verenigingen met een landelijk karakter binnen de Gereformeerde Gemeenten;

 • Het participeren in de Stichting Cursus Godsdienstonderwijs (CGO);

 • De kerkelijke begeleiding en zorg voor onze jongeren die studeren aan instellingen voor wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs met het oog op hun worteling in de gereformeerde belijdenis en de Gereformeerde Gemeenten.

  Het doet dit door:
  - het organiseren van landelijke bijeenkomsten;
  - het oprichten en instandhouden van kringen;
  - het verstrekken van schriftelijke voorlichting;
  - het onderhouden van contacten met studentenverenigingen die herkenbaar als grondslag hebben Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, waarvan studenten uit onze gemeenten lid zijn.

Contactgegevens

M.W. van Winkelen (Apeldoorn)
Secretaris
K.J.P. Schouten (Gouda)
Penningmeester
Ds. J. Beens (Scherpenzeel)
Deputaat
Ds. M. Blok (Scherpenisse)
Deputaat
P. Kieviet (Sommelsdijk)
Deputaat
N.J. Teerds (Hendrik-Ido-Ambacht)
Deputaat
G.A. Treffers (Werkendam)
Deputaat

Actueel

Er zijn geen nieuwsberichten voor dit deputaatschap.
Bekijk de algemene nieuwsberichten

Publicaties