Ds. J.C. Wielhouwer was ook voorganger / predikant te:

- Ooltgensplaat (evangelist NHK) 1900

- Paterson - Peoples Park (VGG) 1906

- Grand Rapids - Turner Avenue (VGG) 1915 / vanaf 1918 NGG

   De bevestiger in Grand Rapids was ouderling W. van Dijke.

Gemeenten

Beroepingswerk

Alle beroepen
Beroepdatum: 01-1938
Beroepdatum: 12-1933
Beroepdatum: 01-1927
Beroepdatum: 04-1923
Beroepdatum: 02-1923