Op 1 december 1969 werd Ev. Kwantes door het Deputaatschap voor de evangelisatie van de GG benoemd als evangelist.  Hij liep enkele weken stage bij G.H. Kievit, toen werkzaam als evangelist in Antwerpen. Daarna werkte hij enige tijd in Oostelijk-Flevoland. 
In Alkmaar is hij op 16 februari 1970 met zijn werk begonnen. Op 15 maart van dat jaar werd hij door ds. H. Rijksen, toen voorzitter van het Deputaatschap voor de evangelisatie, tot ouderling bevestigd. 

Evangelisatieposten

Beroepingswerk

Alle beroepen
Beroepdatum: 01-1970