Oef. H.J. Schoonderbeek

H.J. Schoonderbeek was een Hervormde godsdienstonderwijzer uit Lunteren. Hij behoorde dus niet bij het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten maar werd er wel begeerd als voorganger.

Beroepingswerk