Ds. B. Densel was lid van onze gemeente aan de Covell Avenue te Grand Rapids (USA), die sinds 8 april 1987 weer bij onze Amerikaanse zustergemeenten is aangesloten. Ds. Densel was echter niet als emerituspredikant in dit kerkverband opgenomen.

Benjamin Densel werd in 1907 in Vlaardingen geboren. Hij was de jongste zoon van Ds. C. Densel, die, na vrije gemeenten in De Lemmer en Vlaardingen gediend te hebben, van 1909 tot 1920 predikant was van de Nederlandse Gereformeerde Gemeente te Passaic (V.S.).

Door droeve omstandigheden kwam Ds. Densel sr. met een deel van zijn gemeente buiten het kerkverband te staan. Nog 13 jaar diende hij de door hem gevormde Free Reformed Church van Passaic. Na zijn overlijden werd zijn zoon Benjamin in 1933 predikant in zijn plaats. Hij diende de gemeente van Passaic-Clifton tot 1964.

In 1966 werd Ds. B. Densel predikant van de (vrije) Netherlands Reformed Church van Grand Rapids. Hier werd hem in 1986 eervol emeritaat verleend, waarna zijn gemeente zich (na 39 jaar) weer aansloot bij ons Amerikaanse kerkverband.

Gemeenten

Gemeenten Intrededatum Bevestiger Intredetekst

Beroepingswerk

Alle beroepen