Classis Far West

Home Over gergeminfo Classis Far West

Gemeenten:
Artesia (California), Calgary (Alberta), Chilliwack (British Columbia), Choteau (Montana), Fort Macleod (Alberta), Lethbridge (Alberta), Lynden (Washington), Nobleford (Alberta), Picture Butte (Alberta), Sunnyside (Washington)

Deputaten naar artikel 48 en 49 D.K.O. *:
ds. P. van Ruitenburg, ds. H.D. den Hollander

* Deputaten naar artikel 48 D.K.O.
Artikel 48 van de Dordtse Kerkorde heeft tot doel de onderlinge band tussen de diverse Particuliere- en Generale Synoden te onderhouden en te bestendigen. Daartoe worden afgevaardigden in de gelegenheid gesteld de vergaderingen bij te wonen en de groeten over te brengen.

Deputaten naar artikel 49 D.K.O.
Artikel 49 van de Dordtse Kerkorde regelt de mogelijkheid van het verlenen van bijstand en advies en heeft een tijdelijke geldigheid. Deze deputaten hebben een door een kerkelijke vergadering verstrekt mandaat dat niet beslissend, maar adviserend is.