Landelijk Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische Kerken

Home Nieuwsberichten Landelijk Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische Kerken

Vanaf 2 januari 2021 start het landelijk Meldpunt inzake seksueel misbruik in kerkelijke en/of pastorale (gezags)relaties. Eerder dit jaar werd door de Generale Synode besloten tot de oprichting van een zelfstandig Meldpunt.

Het Meldpunt Seksueel Misbruik is een stichting. In deze stichting nemen tevens deel de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De Oud-Gereformeerde Gemeenten in Nederland staan positief tegenover het gezamenlijke Meldpunt en besluiten hierover in hun synodevergadering in juni 2021. Het doel van de samenwerking tussen de kerkgenootschappen betreft de problematiek van seksueel misbruik in kerkelijke relaties. De stichting is opgericht door de deelnemende kerkgenootschappen, maar heeft hiermede geen formele binding. Het kan daardoor de inhoudelijke taak op een onafhankelijke manier vervullen.

De kerkgenootschappen hebben de stichting opgericht als ingang voor hulpzoekenden in het kader van seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Dit kunnen (vermeende) slachtoffers zijn, (vermeende) daders en andere betrokkenen. Het betreft seksueel misbruik door een persoon die een formele rol heeft/had in de plaatselijke kerk (bijvoorbeeld een predikant, ambtsdrager of koster), dan wel een rol heeft/had in opdracht van de kerk (bijvoorbeeld organist, dirigent, jeugdwerker). Het Meldpunt biedt eerste opvang, advisering en doorverwijzing.

De stichting zal zich ook richten op voorlichting en preventie binnen de kerken en zal als loketfunctie voor toerustingsvragen fungeren. De kerkenraden zullen hierover per brief worden geïnformeerd.

Het Meldpunt is vanaf 2 januari 2021 dagelijks bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 06-10815664 (= Maria Vermeulen, coördinator Meldpunt). Geheimhouding wordt gewaarborgd.

Bron: De Saambinder 24-12-2020

Terug naar overzicht nieuws