GG zien urgentie bewaren SV voor het nageslacht

Home Nieuwsberichten GG zien urgentie bewaren SV voor het nageslacht

De Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten heeft in haar vergadering van gisteravond het belang onderstreept om de Statenvertaling te bewaren voor de volgende generatie. De synodale commissie heeft in nauwe samenspraak met de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) daartoe een plan gepresenteerd.

De synode noemde het in 2020 een kerkelijke verantwoordelijkheid dat er een getrouwe uitgave van de Statenvertaling is die bij het lezen geen onnodige misverstanden oproept. De vergadering onderstreepte destijds het belang van één Statenvertaling in kerk, gezin en school. De toen ingestelde synodale commissie heeft een reeks gesprekken gevoerd met de GBS. Daarin groeide een gezamenlijke overtuiging dat er een opdracht ligt om de Statenvertaling te bezien op de punten ‘misverstaan en niet-verstaan’.

Tijdens de vergadering van gisteren werd vanuit de commissie het plan toegelicht om te komen tot een verantwoorde aanpak van dit werk. ”Het gaat immers over Gods heilig Woord. Er zijn bijbelteksten die ook in de dagen van Paulus moeilijk waren. Dat blijven ze. Er zijn ook moeilijke teksten, omdat de Statenvertalers bewuste aansluiting zochten bij de grondtalen. Dat is het eigene van de vertaling. Er zijn ook teksten die moeilijker zijn geworden omdat de taal zich ontwikkelt. Woorden die in de tijd van de Statenvertalers gangbaar waren, worden nu misverstaan of niet verstaan. Daar richt de GBS zich op en daarin hebben we elkaar gevonden''. Als voorbeeld noemde het commissielid de uitdrukking 'eerlijker' vorsten uit de geschiedenis van Balak, wat de betekenis heeft van 'meer voorname' vorsten.

Inschatting

Vanuit de vergadering klonk brede steun voor de voorstellen van de commissie. Tevens waren er diverse signalen dat snelheid geboden is om deze zaak uit te voeren. ”Op het grondvlak is er al veel aan het schuiven ten gunste van andere vertalingen.”

Aangegeven werd dat de GBS deze urgentie ook voelt, de taak ernstig neemt en personeel daarvoor vrijstelt. De commissie gaat na deze vergadering verder met de GBS in gesprek over de benodigde middelen en mankracht voor dit project. Zo kan ook een inschatting worden gemaakt wanneer het werk voltooid zou kunnen zijn. Vanuit de synode werd gewezen op de vele jaren die nodig waren om de Statenvertaling te maken. ”Dan zijn we echt te laat.” De synode ziet ernaar uit dat er tijdens een volgende synode, dus over drie jaar, een nieuwe uitgave mag worden gepresenteerd. Vanuit de commissie werd het verschil benoemd tussen toen en nu. Toen moest er een vertaling worden gemaakt. Nu ligt de Statenvertaling voor ons. De commissie komt in de vergadering van februari hierop terug en zal dan tevens nader ingaan op een aantal suggesties vanuit de synode. 

Eenheid

Diverse synodeleden benadrukten het belang van de eenheid rond de Bijbel. Uit het gesprek bleek dat de GBS ook te rekenen heeft met de gevoelens binnen de kerkverbanden in de achterban. Een eensgezinde houding vanuit de kerken is ook een belangrijk signaal richting onze scholen, zo stelde een afgevaardigde. 

De commissie, en ook synodeleden, legde tevens nadruk op het belang van het lezen én uitleggen van de Bijbel in gezinnen en op scholen. Het is de bedoeling dat tijdens de vervolgvergadering van de synode in februari een handreiking gepresenteerd wordt over het gebruik van de Bijbel in het gezin.

(Lees hier alle overige verslagen van de Generale Syode)

 

Terug naar overzicht nieuws