Ds. M.T. Al-Chalabi neemt beroep aan naar Hilversum

Home Nieuwsberichten Ds. M.T. Al-Chalabi neemt beroep aan naar Hilversum

Ds. M.T. Al-Chalabi, predikant van de gemeente Brakel, heeft het beroep aangenomen dat door de gemeente Hilversum op hem was uitgebracht.

De gemeente Hilversum is geïnstitueerd op 18 maart 1932. Ze is sinds dat moment vacant. Met de komst van ds. Al-Chalabi krijgt de gemeente na 90 jaar een eigen predikant.

De gemeente Hilversum telde op 1 januari van dit jaar 166 (doop)leden.

Ds. Al-Chalabi dient zijn eerste gemeente Brakel sinds 28 september 2016. Ook deze gemeente was voor deze datum jarenlang vacant.

Achtergrondinformatie over het ontstaan van de gemeente Hilversum:

Er was een leesgezelschap in een gebouwtje aan het Melkpad dat in de volksmond het Spijslokaal of de Soeploods heette. Ds. J. van Leeuwen, die een eigen kerkverbandje –de Vereeniging van Gereformeerden– had gevormd, kwam om de zes weken preken. Er werd ook wel dienst gehouden in een zaaltje aan de Diepeweg.

Nadat ds. Van Leeuwen in 1913 overleed, was ds. W. Woudwijk vanaf najaar 1917 aan deze groep verbonden, maar hij overleed op 11 november 1920, nog maar 51 jaar oud. Daarna werden allerlei voorgangers uitgenodigd. Zo hield ds. G.J. Wolbers uit Enkhuizen er in 1921 een bidstond. De samenkomsten werden geleid door een bestuur of commissie. (...)

Binnen de groep in Hilversum werd voorgesteld zich bij de Gereformeerde Gemeenten aan te sluiten, maar dat ging niet door. De eendracht ontbrak. Naar de Federatie van Oud Gereformeerde Gemeenten dan. Maar dat mislukte ook: de Federatie wilde hen in 1927 toelaten, maar de Hilversummers voelden er waarschijnlijk niet voor om eerst in Utrecht lid te worden, zoals hen was aangeraden. De aansluiting ging niet door. (...)

De groep waarin vroeger ds. Van Leeuwen en ds. Woudwijk voorgingen, werd uiteindelijk toch een Gereformeerde Gemeente, aanvankelijk als afdeling van Utrecht. De classis Amsterdam sprak er voor het eerst over op 13 januari 1932. Die vergadering, gehouden in Utrecht, gaf toestemming om in drie plaatsen een gemeente te institueren: Katwijk aan Zee, Woerden en Hilversum. „Ook wordt Utrechts Kerkeraad vrijheid gegeven Hilversum te institueeren,” noteerde scriba ds. W.C. Lamain kortweg. (...)

In Hilversum had de instituering op 18 maart 1932 plaats, twee dagen nadat de gemeente in Vlissingen zelfstandig was geworden. Drie dagen na de instituering kwamen de ouderlingen A. van Ancum en G. Post en de diakenen J.A. Reijerkerk en A. van Schothorst bijeen in de eerste kerkenraadsvergadering.

Bron: 'Een vriend en metgezel', L. Vogelaar

Terug naar overzicht nieuws