Ds. M.J. van Gelder (82) overleden

Home Nieuwsberichten Ds. M.J. van Gelder (82) overleden

Ds. M.J. van Gelder, emerituspredikant te Geldermalsen, is zondagmorgen 26 september overleden in de leeftijd van 82 jaar.

Voor een kort overzicht van zijn leven verwijzen we u naar onderstaande tekst, die in de achterliggende week werd geplaatst naar aanleiding van het 50-jarig ambtsjubileum van ds. Van Gelder.

. J. van Gelder werd geboren te Rotterdam op 7 december 1938. Hij bezocht de mulo en studeerde mba en spd en was werkzaam op een accountantskantoor. Maar hij ervoer op jonge leeftijd dat de Heere hem riep tot het ambt van predikant. Op 29-jarige leeftijd werd Van Gelder toegelaten op de Theologische School aan de Boezemsingel te Rotterdam. Hij begon de studie samen met de broeders Kleppe (overl. 2020), Koster (overl. 1993), Rietdijk (overl. 1993) en de huidige emerituspredikant Verweij.

Toen Van Gelder in 1971 kandidaat werd gesteld, werden verschillende beroepen op hem uitgebracht. De weg wees naar de gemeente Enkhuizen, een kleine gemeente aan het IJsselmeer met in die tijd zo'n 180 (doop)leden. Van de vijf kandidaten in dat jaar was hij de laatste die tot predikant bevestigd werd. Enkhuizen kreeg na bijna 50 jaar weer een eigen predikant.

De bevestiging van kandidaat van Gelder vond plaats door ds. H. Rijksen, die sprak over Handelingen 16 : 28 (laatste gedeelte) en vers 31: "Doe uzelven geen kwaad; want wij zijn allen hier; En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis". Het thema van de preek luidde "De prediking der zaligheid", met twee punten:
1. wordt gewaarschuwd tegen de kwaal van ons leven;
2. wordt gewezen op de bron van het leven.

In de avonddienst deed de bevestigde predikant intrede met de woorden uit Filippenzen 1:8: "Want God is mijn getuige, hoe zeer ik begerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus". Het thema was "Paulus liefde tot de gemeente"; met twee gedachten:

1: De stellige verzekering van die liefde;
2: Het bijzondere karakter van die liefde.

Na de Enkhuizen leidde de ambtelijke loopbaan van ds. Van Gelder via Gouda (02-10-1974), Nieuwerkerk ZLD (25-06-1980), Tricht-Geldermalsen (02-07-1985) en Ridderkerk-Slikkerveer (14-12-1994) naar zijn laatste gemeente: Middelburg-Zuid (16-12-1998). Op 16 april 2009 ging hij met emeritaat.

In 2011, bij zijn 40-jarig ambtsjubileum, vertelde hij "altijd maar weer Gods neerbuigende genade voor schuldige zondaren” centraal willen te stellen. „Het raakt me als ik een kerk zie vol mensen die van nature op de verkeerde weg zijn. Ik voel me geroepen hun te prediken dat er nog een weg tot behoud is.”

Preken

Het houden van catechismuspreken was een voorliefde van ds. Van Gelder. Zelf zei hij daarvan: „Ik werk graag systematisch, dat kan bij catechismuspreken goed. Het past ook bij mijn karakter om zo te werk te gaan. Ik houd ervan om na bestudering van de Bijbel mijn preken ordelijk vast te leggen. Mijn preekschetsen vormen een soort raamwerk waarop de kernpunten staan die ik hoop te behandelen. De invulling komt, onder de inwachting van Gods zegen, op de preekstoel.”

Ook uit de brieven van de apostelen en de evangeliën preekte de predikant graag. „Zij leiden de hoorder direct naar Christus. Dat is uiteindelijk ook de opdracht voor iedere prediker. Het is weliswaar zo dat ook het hele Oude Testament op de komst van Christus ziet. Toch vind ik het niet eenvoudig om geschiedenissen te bepreken.” Met een glimlach: „Ik bedoel niet dat ik er nooit uit preek. Maar voor geschiedenissen moet je meer een verteller zijn.”

(citaten uit het interview bij zijn 40-jarig jubileum)

Maar 't vrome volk, in U verheugd,

Zal huppelen van zielenvreugd,

Daar zij hun wens verkrijgen

(Ps. 68: 2)

Terug naar overzicht nieuws