Tricht-Geldermalsen bestaat 175 jaar

Zaterdag 12 september is het 175 jaar geleden dat de gemeente Tricht-Geldermalsen werd geïnstitueerd. Dat was in het jaar 1845. Daarvoor kwam men ook al bijeen als een afgescheiden gemeente maar als gevolg van interne verdeeldheid valt de gemeente Tricht uit elkaar.

De instituering heeft naar alle waarschijnlijkheid plaats gevonden in een dienst waarin ds. B. Sterkenburg uit Giessendam voorging, maar exacte gegevens daarover ontbreken. Na enkele jaren op zichzelf te hebben gestaan sluit de gemeente zich rond 1850 aan bij de Gereformeerde Kerken onder het kruis. Als er in 1869 een vereniging plaats vindt van de Gereformeerde Kerken onder het kruis en de Christelijk afgescheiden gemeenten gaat Tricht daar niet in mee. Men is van mening dat beide kerkverbanden teveel in leer en ligging verschillen om tot een vruchtbare vereniging te kunnen komen. 

In 1907 verenigen de Ledeboeriaanse gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten onder het kruis zich tot de "Gereformeerde Gemeenten" en Tricht gaat daarin wel mee. In de jaren die volgen wordt het kerkgebouw verschillende malen aangepast en uitgebreid. In 1927 wordt er een galerij in de kerk aangebracht om ondermeer de vele bezoekers tijdens weekdiensten een plaats te kunnen geven. Het aantal zitplaatsen bedraagt dan 150. In 1931 krijgt de gemeente voor de eerste maal een orgel, mede dankzij een gift van een onbekend persoon van 200 gulden. Overigens mag het orgel alleen maar worden gebruikt voor het begeleiden van de gemeentzang. Pas in 1957 mag er ook voor en na de dienst worden gespeeld. 

In verband met de groei van de gemeente ontstaat er begin jaren dertig opnieuw gebrek aan zitplaatsen. In 1934 wordt besloten om de oude kerk af te breken en op dezelfde plaats een nieuw gebouw te realiseren. Op 14 november 1934 wordt het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen door ds. A. Verhagen. 

De schorsing van ds. R. Kok leidt tot erg veel onrust in de gemeente. Als gevolg daarvan moeten er in 1951 enkele leden met de ban worden afgesneden, wat als zeer ingrijpend wordt ervaren. Bij de kerkelijke verwikkelingen in 1953 lijkt de gemeente aanvankelijk bijeen te blijven maar in 1956 gaat een deel van de gemeente alsnog over naar de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 

In 1954 krijgt de gemeente een nieuw orgel. Tien jaar later krijgt de gemeente na een vacante periode van ruim 82 jaar weer een eigen predikant in de persoon van ds. H. van Gilst. Zijn bevestiging en intrede vinden plaats in een van de hallen van de fruitveiling in Geldermalsen. Na zijn komst ontstaat er al snel gebrek aan zitplaatsen. Dit leidt er toe dat mensen soms weer terug naar huis worden gestuurd omdat de kerk vol zit. Daarom wordt in mei 1966 in principe besloten om een nieuwe kerk te gaan bouwen, in Geldermalsen.

Een half jaar later, op 28 november 1966, gaat er een schok door de gemeente omdat ds. van Gilst die middag plotseling is overleden op de leeftijd van bijna 65  jaar. De dag ervoor heeft hij nog tweemaal gepreekt. 

De bouw van de nieuwe kerk gaat nog wel enige tijd duren. Nadat in mei 1967 het definitieve besluit wordt genomen om een kerk te gaan bouwen in Geldermalsen wordt de nieuwe kerk pas in 1969 gerealiseerd en op 16 oktober in gebruik genomen. In de nieuwe kerk zijn dan 730 zitplaatsen beschikbaar. In 1974 wordt er een nieuw orgel in  de kerk geplaatst. 

Vanuit de gemeenten worden evangelisatiebijeenkomsten gehouden in Tiel. Maar nadat het bezoekersaantal langzaam afneemt worden deze bijeenkomsten besloten in januari 1984. 

In 1985 worden enkele vergaderzalen aan de kerk gebouwd. Maar gaandeweg de tijd groeit de gemeente opnieuw en wordt in de tijd van ds. J.W. Verweij, die de gemeente diende vanaf 1997, opnieuw een plan gemaakt voor een nieuwe kerk. Het besluit valt om in het plan 'Leeuwenstein' tot nieuwbouw over te gaan. Om geld bijeen te brengen voor de nieuw te bouwen kerk wordt een kringloopwinkel opgezet. Op 6 februari 2003 wordt de nieuwe Bethelkerk officieel in gebruik genomen door ds. Verweij. Het aantal zitplaatsen in de kerk bedraagt 1224 en kan eventueel nog worden uitgebreid tot 1600. In 2004 volgt het nieuwe orgel, gebouwd door fa. I. Boogaard te Rijssen. 

Predikanten

in de loop van de jaren is de gemeente Tricht-Geldermalsen gediend door 9 predikanten en 1 oefenaar:

1850-1853: ds. N. Wedemeijer

1855-1858: ds. P. Siemense

1860-1863: ds. W. Eichhorn

1865-1881: Oef. F. Meijer

1964-1966: ds. H. van Gilst

1968-1974: ds. J. Baaijens

1985-1994: ds. M.J. van Gelder

1997-2002: ds. J.W. Verweij

2008-2012: ds. B. Labee

2013-heden: ds. P. Mulder

Actueel

De gemeente Berkenwoude heeft dinsdag 17 november de eerste paal geslagen voor het nieuwe kerkgebouw aan het Oosteinde. Oud. Slingerland mediteerde daarbij over Mattheüs 7 (de wijze en dwaze bouwer). Naar verwachting is de kerk begin 2022 klaar. Het oude kerkgebouw aan de Prinses Beatrixstraat blijft in gebruik tot het nieuwe kerkgebouw voltooid is. Na afbraak ervan komt hier woningbouw.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

do 10 december 2020 75 jaar geleden werd de gemeente Melissant toegelaten tot de Gereformeerde Gemeenten.
di 29 december 2020 Israëldag 2020. Sprekers: ds. M.L. Dekker, ds. I.L. Zöld (Budapest) en ds. A. Margulis (Zhitomir). De Israëldag wordt live uitgezonden via www.dep-israel.nl.
do 31 december 2020 Ds. J.J. Tanis neemt afscheid van Boskoop in verband met emeritaat. Aanvang dienst: nog niet bekend.
di 5 januari 2021 Ds. S. Maljaars neemt afscheid van Meliskerke wegens vertrek naar 's Gravenpolder. Aanvang dienst: 19.30 uur.
wo 13 januari 2021 Bevestiging (door ds. C. van Krimpen) en intrede van ds. S. Maljaars, te 's Gravenpolder. Aanvang diensten: 15.00 en 19.00 uur. De diensten worden gehouden in het eigen kerkgebouw.
Alle agenda items