Noodhulp voor slachtoffers Sulawesi

De deputaatschappen voor Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten werken samen in de fondswervingsactie voor hulp op Sulawesi.

In de afgelopen jaren hebben de drie kerkverbanden al regelmatig overleg gehad bij noodhulpacties. Door als kerken gezamenlijk te overleggen met noodhulporganisaties, kan er aandacht gevraagd worden voor de rol van de plaatselijke kerken bij noodhulp na rampen. Tevens wordt er gezocht naar mogelijkheden om in de herstelfase praktische hulp te combineren met specifiek christelijke ondersteuning, zoals bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van Bijbels via plaatselijke kerken of traumacounseling vanuit christelijk perspectief.

“Families hebben alles verloren. Het is zo overweldigend om zoveel verwoesting te zien”, vertelt een hulpverlener op Lombok. De hulpverlening aan de slachtoffers in Sulawesi en Lombok is inmiddels in volle gang. “We hebben God gebeden of Hij ons naar de juiste plaatsen wilde leiden, daar waar de hulp nog het minst aanwezig is. Nu mogen we in verschillende dorpen schoon drinkwater, voedsel en tijdelijk onderdak aanbieden. Zo kunnen we hier als kerk getuige zijn van Christus, door simpelweg gehoorzaam te zijn aan wat de Heere ons vraagt te doen. Wanneer we het voor deze mensen doen, doen we het voor Hem.”

Doneren

Wilt u uw financiële steun geven door middel van een donatie? Maak dan hier een gift over voor Aardbevingen Indonesië.

Actueel

De nieuwbouw van de gemeente Rotterdam-Centrum vordert gestaag. Op de pagina van deze gemeente treft u een kleine impressie aan van de huidige situatie (mei 2019).

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is volop bezig met de renovatie van het kerkgebouw. Wilt u beelden bekijken van de voortgang van de renovatie? Klik dan hier.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

ma 17 juni 2019 De studenten G.P. van Nieuw Amerongen (Stolwijk) en M.L. Dekker (H.i.Ambacht) zijn vanaf deze dag beroepbaar. Voor student Dekker geldt dat hij uitsluitend beroepbaar is voor het werk van het deputaatschap voor Israël in Nazareth.
za 22 juni 2019 Vergadering classis Amsterdam, te Lisse. Aanvang 10.00 uur.
vr 28 juni 2019 Classisvergadering classis Middelburg, te Vlissingen. Aanvang: 10.00 uur.
vr 5 juli 2019 Vergadering classis Barneveld, te Barneveld-Centrum. Aanvang 19.00 uur.
vr 5 juli 2019 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur; (alleen indien een kandidaat een beroep aanneemt naar een van de gemeenten uit de classis)
Alle agenda items