Noodhulp voor slachtoffers Sulawesi

De deputaatschappen voor Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten werken samen in de fondswervingsactie voor hulp op Sulawesi.

In de afgelopen jaren hebben de drie kerkverbanden al regelmatig overleg gehad bij noodhulpacties. Door als kerken gezamenlijk te overleggen met noodhulporganisaties, kan er aandacht gevraagd worden voor de rol van de plaatselijke kerken bij noodhulp na rampen. Tevens wordt er gezocht naar mogelijkheden om in de herstelfase praktische hulp te combineren met specifiek christelijke ondersteuning, zoals bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van Bijbels via plaatselijke kerken of traumacounseling vanuit christelijk perspectief.

“Families hebben alles verloren. Het is zo overweldigend om zoveel verwoesting te zien”, vertelt een hulpverlener op Lombok. De hulpverlening aan de slachtoffers in Sulawesi en Lombok is inmiddels in volle gang. “We hebben God gebeden of Hij ons naar de juiste plaatsen wilde leiden, daar waar de hulp nog het minst aanwezig is. Nu mogen we in verschillende dorpen schoon drinkwater, voedsel en tijdelijk onderdak aanbieden. Zo kunnen we hier als kerk getuige zijn van Christus, door simpelweg gehoorzaam te zijn aan wat de Heere ons vraagt te doen. Wanneer we het voor deze mensen doen, doen we het voor Hem.”

Doneren

Wilt u uw financiële steun geven door middel van een donatie? Maak dan hier een gift over voor Aardbevingen Indonesië.

Actueel

Aan het begin van dit jaar willen wij, de medewerkers van het Kerkelijk Bureau en de beheerder van deze website, u van harte Gods zegen toewensen. Ook voor 2019 geldt: "Gewen u toch aan Hem en heb vrede" (Job 22: 21).

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 18 januari 2019 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang 19.30 uur.
vr 18 januari 2019 Diakendag, met als thema "het diakenambt, een onderschatte roeping?". Locatie: GG Tricht-Geldermalsen. Tijd: 16.00 tot 22.00 uur.
wo 30 januari 2019 Vergadering classis Goes, te 's Gravenpolder. Aanvang: 19.00 uur.
vr 1 februari 2019 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
vr 1 februari 2019 Classisvergadering classis Rijssen, te Rijssen-Noord. Aanvang 19.30 uur.
Alle agenda items