Nieuwe directeur voor Bureau Kerkelijke Dienstverlening

Het Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening Gereformeerde Gemeenten (DKD) heeft de heer G.J. (Gert) ten Bolscher benoemd tot directeur Bureau Kerkelijke Dienstverlening Gereformeerde Gemeenten. Hij treedt D.V. per 1 juni 2020 in dienst.

De heer Ten Bolscher (1970) heeft bedrijfskundige informatica gestudeerd aan de Universiteit Twente. Hij is vanaf 2008 tot op heden als zelfstandig ondernemer werkzaam als consultant. Daarvoor was hij in verschillende sectoren als leidinggevende werkzaam. Hij heeft onder meer ruime expertise op het gebied van de implementatie van financiële software. Deze expertise en zijn overige capaciteiten geven het vertrouwen dat ook voor de toekomst het Bureau Kerkelijke Dienstverlening haar werkzaamheden naar tevredenheid zal blijven uitvoeren.

Hij is woonachtig in Woudenberg en kerkelijk verbonden aan de Gereformeerde Gemeente in Amersfoort, waar hij sinds 2000 ambtsdrager is.  

Het deputaatschap wenst de heer Ten Bolscher in alle opzichten Gods onmisbare zegen toe.

Zij bedankt voorts de heer B.W. (Bart) Drost voor zijn jarenlange inzet en alle bewezen diensten en de heer M. (Machiel) Hoogendoorn voor zijn inzet tijdens de interim-periode. Beiden worden Gods onmisbare zegen toegewenst voor de toekomst.

Namens het Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening Gereformeerde Gemeenten,

Ds. H. van der Heiden, voorzitter

L.W. Both, secretaris

Actueel

De gemeente Berkenwoude heeft dinsdag 17 november de eerste paal geslagen voor het nieuwe kerkgebouw aan het Oosteinde. Oud. Slingerland mediteerde daarbij over Mattheüs 7 (de wijze en dwaze bouwer). Naar verwachting is de kerk begin 2022 klaar. Het oude kerkgebouw aan de Prinses Beatrixstraat blijft in gebruik tot het nieuwe kerkgebouw voltooid is. Na afbraak ervan komt hier woningbouw.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

zo 29 november 2020 Ds. A. Vermeij neemt afscheid van Oosterend (Texel) in verband met emeritaat. Aanvang dienst: 10.00 uur. Met toestemming van classis en kerkenraad is het emeritaat met 1 maand vervroegd.
di 1 december 2020 Ds. A. Vermeij, predikant te Oosterend (Texel), gaat met emeritaat
do 10 december 2020 75 jaar geleden werd de gemeente Melissant toegelaten tot de Gereformeerde Gemeenten.
di 29 december 2020 Israëldag 2020. Sprekers: ds. M.L. Dekker, ds. I.L. Zöld (Budapest) en ds. A. Margulis (Zhitomir). De Israëldag wordt live uitgezonden via www.dep-israel.nl.
do 31 december 2020 Ds. J.J. Tanis neemt afscheid van Boskoop in verband met emeritaat. Aanvang dienst: nog niet bekend.
Alle agenda items