In memoriam: mw. W. Heijkamp - Snoei (57)

In de nacht van vrijdag op zaterdag 19 januari is overleden mevr. W. Heijkamp- Snoei, echtgenote van ds. G. Heijkamp, in de leeftijd van 57 jaar. Diepe rouw is er gekomen in het hart en huis van onze geliefde broeder en zijn kinderen en kleinkinderen. Waar zo lang voor werd gevreesd is nu werkelijkheid geworden.


Ongeveer zes jaar geleden openbaarde zich bij mevr.Heijkamp een ernstige, progressief verlopende ziekte MSA. In deze jaren werden haar krachten meer en meer afgebroken.Het was haar verlangen dat ze tot het laatste toe thuis verzorgd kon worden. En de Heere gaf onze broeder met zijn kinderen de kracht om zó voor haar te zorgen, dat ook in de tijd dat zij niets meer kon, zij toch thuis kon en mocht blijven.
De Heere gedenke onze broeder met zijn kinderen en kleinkinderen in deze zo smartelijke weg. Ook in de gang naar de begraafplaats die gemaakt moet worden. Temidden van het verdriet is het toch ook een treuren niet als van degenen die geen hoop hebben. Hoe moeilijk ze zich ook in het laatst kon uiten, daar was toch het uitzien naar de Meerdere van Boaz.Hoe bestreden dit ook wordt, Hij zal nooit laten varen het werk dat Zijn hand begon. Wat ligt de Kerk des Heeren toch onwankelbaar vast in de Middelaarshanden van Christus, Die alles gaf om Zich een bruid te verwerven. Om de arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd worden. Daarom mocht onze geliefde broeder haar overgeven in de hand van Hem, Die alles doet om Zijns heiligen Naams wil.
Mag dat ook zijn troost en sterkte zijn in het grote verlies van zijn geliefde vrouw en voor de kinderen een lieve moeder en grootmoeder. Dat het maar mag zijn: “bij U schuil ik” Ps. 143.

ds. G.J.N. Moens, Lisse

(Bron: De Saambinder)
 

Actueel

De nieuwbouw van de gemeente Rotterdam-Centrum vordert gestaag. Op de pagina van deze gemeente treft u een kleine impressie aan van de huidige situatie (mei 2019).

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is volop bezig met de renovatie van het kerkgebouw. Wilt u beelden bekijken van de voortgang van de renovatie? Klik dan hier.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

ma 17 juni 2019 De studenten G.P. van Nieuw Amerongen (Stolwijk) en M.L. Dekker (H.i.Ambacht) zijn vanaf deze dag beroepbaar. Voor student Dekker geldt dat hij uitsluitend beroepbaar is voor het werk van het deputaatschap voor Israël in Nazareth.
za 22 juni 2019 Vergadering classis Amsterdam, te Lisse. Aanvang 10.00 uur.
vr 28 juni 2019 Classisvergadering classis Middelburg, te Vlissingen. Aanvang: 10.00 uur.
vr 5 juli 2019 Vergadering classis Barneveld, te Barneveld-Centrum. Aanvang 19.00 uur.
vr 5 juli 2019 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur; (alleen indien een kandidaat een beroep aanneemt naar een van de gemeenten uit de classis)
Alle agenda items