In memoriam: mw. W. Heijkamp - Snoei (57)

In de nacht van vrijdag op zaterdag 19 januari is overleden mevr. W. Heijkamp- Snoei, echtgenote van ds. G. Heijkamp, in de leeftijd van 57 jaar. Diepe rouw is er gekomen in het hart en huis van onze geliefde broeder en zijn kinderen en kleinkinderen. Waar zo lang voor werd gevreesd is nu werkelijkheid geworden.


Ongeveer zes jaar geleden openbaarde zich bij mevr.Heijkamp een ernstige, progressief verlopende ziekte MSA. In deze jaren werden haar krachten meer en meer afgebroken.Het was haar verlangen dat ze tot het laatste toe thuis verzorgd kon worden. En de Heere gaf onze broeder met zijn kinderen de kracht om zó voor haar te zorgen, dat ook in de tijd dat zij niets meer kon, zij toch thuis kon en mocht blijven.
De Heere gedenke onze broeder met zijn kinderen en kleinkinderen in deze zo smartelijke weg. Ook in de gang naar de begraafplaats die gemaakt moet worden. Temidden van het verdriet is het toch ook een treuren niet als van degenen die geen hoop hebben. Hoe moeilijk ze zich ook in het laatst kon uiten, daar was toch het uitzien naar de Meerdere van Boaz.Hoe bestreden dit ook wordt, Hij zal nooit laten varen het werk dat Zijn hand begon. Wat ligt de Kerk des Heeren toch onwankelbaar vast in de Middelaarshanden van Christus, Die alles gaf om Zich een bruid te verwerven. Om de arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd worden. Daarom mocht onze geliefde broeder haar overgeven in de hand van Hem, Die alles doet om Zijns heiligen Naams wil.
Mag dat ook zijn troost en sterkte zijn in het grote verlies van zijn geliefde vrouw en voor de kinderen een lieve moeder en grootmoeder. Dat het maar mag zijn: “bij U schuil ik” Ps. 143.

ds. G.J.N. Moens, Lisse

(Bron: De Saambinder)
 

Actueel

De gemeente Moerkapelle gaat een nieuw orgel laten bouwen door fa. Edskes uit Zwitserland. De verwachting is dat het in de zomer van 2020 wordt opgeleverd.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

wo 20 februari 2019 Bevestiging (door ds. P. Mulder) en intrede van ds. G.W.S. Mulder, te Ridderkerk. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur.
wo 20 februari 2019 Ds. Hogchem neemt afscheid van Genemuiden. Aanvang dienst: 19.30 uur.
wo 6 maart 2019 Bevestiging (door ds. E. Bakker) en intrede van ds. C. Hogchem, te Aalburg. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur. Locatie: GG te Werkendam.
wo 13 maart 2019 Landelijke biddag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag biddag houdt).
za 23 maart 2019 De gemeente Klaaswaal bestaat 75 jaar.
Alle agenda items