In memoriam: mw. W. Heijkamp - Snoei (57)

In de nacht van vrijdag op zaterdag 19 januari is overleden mevr. W. Heijkamp- Snoei, echtgenote van ds. G. Heijkamp, in de leeftijd van 57 jaar. Diepe rouw is er gekomen in het hart en huis van onze geliefde broeder en zijn kinderen en kleinkinderen. Waar zo lang voor werd gevreesd is nu werkelijkheid geworden.


Ongeveer zes jaar geleden openbaarde zich bij mevr.Heijkamp een ernstige, progressief verlopende ziekte MSA. In deze jaren werden haar krachten meer en meer afgebroken.Het was haar verlangen dat ze tot het laatste toe thuis verzorgd kon worden. En de Heere gaf onze broeder met zijn kinderen de kracht om zó voor haar te zorgen, dat ook in de tijd dat zij niets meer kon, zij toch thuis kon en mocht blijven.
De Heere gedenke onze broeder met zijn kinderen en kleinkinderen in deze zo smartelijke weg. Ook in de gang naar de begraafplaats die gemaakt moet worden. Temidden van het verdriet is het toch ook een treuren niet als van degenen die geen hoop hebben. Hoe moeilijk ze zich ook in het laatst kon uiten, daar was toch het uitzien naar de Meerdere van Boaz.Hoe bestreden dit ook wordt, Hij zal nooit laten varen het werk dat Zijn hand begon. Wat ligt de Kerk des Heeren toch onwankelbaar vast in de Middelaarshanden van Christus, Die alles gaf om Zich een bruid te verwerven. Om de arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd worden. Daarom mocht onze geliefde broeder haar overgeven in de hand van Hem, Die alles doet om Zijns heiligen Naams wil.
Mag dat ook zijn troost en sterkte zijn in het grote verlies van zijn geliefde vrouw en voor de kinderen een lieve moeder en grootmoeder. Dat het maar mag zijn: “bij U schuil ik” Ps. 143.

ds. G.J.N. Moens, Lisse

(Bron: De Saambinder)
 

Actueel

De gemeente Yerseke heeft definitief "groen licht" gekregen van de Raad van State om een nieuwe kerk te gaan bouwen. De kerk gaat 2000 zitplaatsen tellen, krijgt een nieuwe pastorie en een kosterswoning.

De gemeente Nieuwdorp nam vrijdag 12 april een uitgebreid orgel in gebruik. Omdat de gemeente groeide en het orgel te klein werd is het orgel, dat stamt uit 1744, vernieuwd met de techniek van Hauptwerk.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

ma 22 april 2019 Ds. L. Blok te Gorinchem is 50 jaar predikant.
wo 24 april 2019 Bevestiging (door ds. A. Schreuder) en intrede van ds. A.A. Brugge, te Doetinchem. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur.
wo 8 mei 2019 Bidstond Particuliere Synode Zuid-West, te Krimpen aan den IJssel. Aanvang: 19.30.
do 9 mei 2019 Vergadering Particuliere Synode Zuid-West, te Krimpen aan den IJssel.
di 14 mei 2019 Ds. J. den Hoed neemt afscheid van Franklin Lakes (USA).
Alle agenda items