In memoriam: Maarten Huijser

In het gezin van onze geliefde vrienden ds. en mevrouw Huijser- van Gelder is intense rouw gekomen. Zondag 8 maart is hun zorgenjongen Maarten van hen losgescheurd. Een kind door de dood verliezen, is een zaak die de Alwetende alleen maar peilt. Een blijvende wond, waarbij geen goedkope mensenwoorden passen. Mijn broeder schreef mezelf: ‘Het gevreesde is werkelijkheid geworden. We zijn zo ontzettend verslagen, het doet zo onnoemelijk veel pijn. Alsof er een stuk uit je hart gerukt wordt. Hij stierf in onze armen’.

Namens het geheel der gemeenten willen we echter wel meeleven en hen samen met hun drie andere kinderen van ganser harte de vertroostingen des HEEREN toewensen. In onze condoleantie betrekken we ook de wederzijde grootouders, waaronder ds. en mevrouw van Gelder in Geldermalsen. 

Omdat we eigenlijk niet goed weten wat we moeten schrijven, laten we de vader van Maarten zelf aan het woord in de laatste kerkbode van Sliedrecht, toen de zorgen over hun jongen met een zeldzaam syndroom zich gingen toespitsen: ‘Je voelt je lam geslagen en verstomd…Nu zijn we in een fase gekomen, waarin de ene strohalm na de andere ons uit handen getrokken wordt. Je komt dan soms voor diepten te staan, waarin je dreigt om te komen…En toch hebben we in deze weg mogen ervaren wat Matthew Henry schrijft: ‘het is Gods gewone wijze om te werken als wij op het dode punt gekomen zijn’. Nee, dan gaat het wellicht niet zoals wij graag zouden wensen, maar dan maakt de Heere het goed met Zichzelf. Dan mag je ervaren: ‘Maar de Rechterhand des Allerhoogste verandert’.

Dit heilzame máár zij hun troost. Troost uit Gods Rechterhand in Christus Jezus. Daarom, in al de wisselingen van het gevoelen van de diepbedroefde ouders en hun drie andere kinderen moge op deze wijze héél Psalm 77 hun deel zijn. Alle 21 verzen, dag aan dag, in de leegte en het gemis. Gods weg is weliswaar in de zee, Zijn pad door diepe wateren.., maar toch: Hij leidt en troost! Onnodig om te vragen om mee te zuchten in dit pastorieverdriet.           

In verbondenheid en in hartelijk meeleven, op weg naar het graf, en zeker ook daarna.

Ds. G.J. van Aalst

Bron: De Saambinder (week 11)

Actueel

Op D.v. zondag 14 juni nam ds. A.T. Vergunst afscheid van de gemeente Waupun (USA) die hij sinds 2013 dient. Zaterdag 11 en zondag 12 juli a.s. zouden de bevestigings- en intrededienst worden gehouden van ds. A.T. Vergunst, te Carterton (Nieuw Zeeland). Beide diensten zijn voorlopig uitgesteld omdat reizen in verband met corona nog niet (volledig) mogelijk is. Zodra er nieuwe data voor deze diensten zijn gepland kunt u dat vernemen via deze website.

Stud. J.R. Slingerland, studerend aan de Theologische School van de gemeenten overzee (NRC), mag per zondag 12 juli gaan proponeren in de gemeenten van Amerika en Canada. Vanuit Nederland leven we daarin mee en wensen we hem Gods zegen toe.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 7 augustus 2020 De gemeente Barneveld-Centrum bestaat 125 jaar.
ma 24 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 1).
di 25 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 2).
wo 26 augustus 2020 De gemeente Nieuwdorp bestaat 100 jaar.
wo 26 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 3).
Alle agenda items