Klaaswaal bestaat 75 jaar

In de jaren ’30 van de vorige eeuw was er meer en meer behoefte om ‘godsdienstoefeningen’ te houden in de omgeving van Klaaswaal. Door de week komt bijeen in een boerenschuur waar ds. J. van Wier voorgaat. Maar er is meer en meer behoefte aan kerkelijke structuur en ambtelijke leiding. Op zondag trekt men nog naar Numansdorp (OGG) of Nieuw-Beijerland. Maar de behoefte om in Klaaswaal naar de kerk te kunnen wordt steeds groter. Dit leidt uiteindelijk in 1934 tot de stichting van "afdeling Klaaswaal". Men komt bijeen in een gebouw op de hoek van de Oud Cromstrijensedijk Westzijde en de Schenkeldijk.

Omdat de gemeente Klaaswaal al vrij snel in een behoefte blijkt te voorzien en het gebouw te klein blijkt wordt het kerkgebouw in 1935 al uitgebreid. Omdat er in die jaren nog geen kerkenraad is wordt er leiding gegeven door een bestuur. Als er een predikant komt is er wel altijd een ouderling aanwezig, uit Nieuw-Beijerland afkomstig.

In 1943 wordt er voor het eerst een kerkenraad gevormd die dan bestaat uit 2 ouderlingen en 2 diakenen. Een jaar later vindt de instituering plaats. Dr. C. Steenblok gaat in deze dienst voor en de zittende ambtsdragers worden dan opnieuw in hun ambt bevestigd.

In de oorlogsjaren 1940-1945 heeft de gemeente weinig last van de oorlog. Even lijkt het er op dat de bezetter het kerkgebouw in beslag wil nemen. Maar omdat er slecht gestookt kan worden in het gebouw ziet men daar vanaf.

De gemeente groeit gestaag door wat in 1950 leidt tot het besluit om een nieuwe kerk te gaan bouwen aan de Havenweg. Twee dagen voor de watersnoodramp, 30 januari 1953, wordt de eerste steen gelegd door ds. M. Blok. Echter, door diezelfde ramp loopt de  bouw een aantal maanden vertraging op. Maar op 17 november 1953 is het dan zover dat het nieuwe kerkgebouw in gebruik kan worden genomen. Ds. Blok doet dat met de woorden uit 1 Koningen 8: 29 (Dat Uw ogen open zijn nacht en dag over dit huis). In 1956 wordt er een nieuw orgel geplaatst in het gebouw.

1962 is voor de gemeente een bijzonder jaar. Voor het eerst in de geschiedenis van Klaaswaal krijgt de gemeente een eigen predikant: ds. W. Hage van Middelburg. Heel lang duurt deze periode niet. Als in Maart 1966 de gemeente Krabbendijke een beroep uitbrengt op ds. Hage neemt hij dit aan en in juni van dat jaar vertrekt hij naar zijn nieuwe gemeente.

In 1971 wordt het kerkgebouw uitgebreid met een vergaderzaal en een nieuwe consistorie. Tevens worden er in de kerkzaal 70 nieuwe zitplaatsen gerealiseerd. In 1978 komt er een nieuw orgel omdat het oude te slecht blijkt te worden.

In november 1980 brengt de gemeente voor de 7e maal een beroep uit op ds. J. Koster te Barneveld, die dit aanneemt. Op 21 januari 1981 wordt hij als predikant bevestigd te Klaaswaal. Voor de 2e keer mag de gemeente onder het gehoor van een eigen predikant bijeen komen. Helaas duurt ook dit "bezit" slechts kort. In September 1985 brengt Scherpenzeel een beroep uit op de predikant waarvoor hij niet mag bedanken. Drie maanden later vertrekt hij.

De groei in Klaaswaal zet zich langzaam maar zeker door. Reden om het kerkgebouw in 1988 uit te breiden tot 365 zitplaatsen. En ook de vergaderruimte wordt verdubbeld. 13 jaar later blijkt dit opnieuw nodig te zijn. Dit keer wordt het groots aangepakt. Het grootste gedeelte van het kerkgebouw wordt afgebroken en er verrijst een nieuw kerkgebouw waar ruimte is voor 500 personen. Tevens komt er een nieuwe consistorie. Ds. C. van Krimpen neemt het nieuwe kerkgebouw op 19 september 2002 in gebruik. Omdat het orgel niet goed past in dit nieuwe kerkgebouw wordt het grondig aangepakt door fa. Nijsse en een aantal vrijwilligers. Op 30 augustus 2003 wordt het in gebruik genomen.

Na een vacante periode van 16 jaar wordt de gemeente weer verblijd met een eigen predikant. Ds. G.J. van Aalst te Ridderkerk wordt beroepen in september 2002 en neemt dit aan. Op 15 januari 2003 doet hij zijn intrede in de gemeente nadat hij er door zijn schoonvader, ds. J. Baaijens, in de middagdienst is bevestigd. Hij mag de gemeente dienen tot op dit moment toe.

Het hebben van een eigen predikant leidde in de laatste jaren opnieuw tot ruimtegebrek in de kerk. En opnieuw werd de kerkzaal uitgebreid. In 2016 is dit werk geklaard en passen er 600 personen in het kerkgebouw. In de hal is te zien waar vroeger de kansel stond. De ‘eerste steen’ van 30 januari 1953 –anderhalve dag voor de watersnood– hangt er boven de deur. Een aantal glas-in-loodramen uit de oude kerk is hergebruikt in de consistoriekamer. Daar hangt een schilderij van de Nieuw-Beijerlandse diaken A. van der Spek, die de naam van de kerk, Rehoboth, in beeld bracht.

Inmiddels telt de gemeente 650 (doop)leden. Ouderling B. Hooghwerff zegt er nog het volgende over in een interview in het Reformatorisch Dagblad van 14 maart jl.: De gemiddelde leeftijd ligt vrij laag”, zegt Hooghwerff. „Er zijn veel jonge gezinnen.” De meeste leden wonen in het dorp. „We zijn minder streekgemeente dan vroeger, maar we hebben nog steeds leden in dorpen als Numansdorp, Strijen, Westmaas en Mijnsheerenland. Er is nogal wat import uit het Rijnmondgebied.”

Het "stekje" Klaaswaal is gestaag uitgegroeid tot wat het nu is. God zal Zelf voor de wasdom zorgen.

Klaaswaal19.jpg

Foto: (koster) J. Lock

Actueel

Het is mogelijk om de bevestigings- en intrededienst na te luisteren van de kandidaten. M.L. Dekker, H. de Leeuw en  G.P. Nieuw Amerongen (klik daarvoor op de betreffende naam). 

Op zondag 8 september begon het evangelisatiewerk in Scheveningen, wat een nieuwe wending betekent van "Het Kompas". Ds. H.A. van Zetten ging voor in twee diensten en veldwerker Marco van Velden werd toegesproken. 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

do 19 september 2019 Jubileumdienst ds. W. Silfhout in verband met zijn 25-jarig ambtsjubileum. Locatie: GG Capelle aan den IJssel - Middelwatering. Aanvang: 19.45 uur.
za 21 september 2019 Ds. M. Karens, emerituspredikant te Middelburg, is 25 jaar predikant.
zo 22 september 2019 Jubileumdienst ds. M. Karens in verband met zijn 25-jarig ambtsjubileum. Locatie: GG Werkendam. Aanvang: 10.00 uur.
wo 25 september 2019 Kerkdienst te Amersfoort waarin dhr. D.L. Elenbaas als veldwerker aan de gemeente wordt verbonden. Voorganger: ds. W. Visscher. Aanvang: 19.30 uur.
do 26 september 2019 Ds. A.B. van der Heiden, emerituspredikant te Doetinchem, is 40 jaar predikant.
Alle agenda items