Kandidaat H. de Leeuw neemt beroep aan

Kandidaat H. de Leeuw te Grand Rapids, beroepbaar sinds jl. maandag 10 juni, heeft het beroep van de gemeente Franklin Lakes (USA) aangenomen.

Franklin Lakes, een gemeente met iets meer dan 600 (doop)leden, is slechts 1 maand vacant (sinds 14 mei j.l.), toen ds. J. den Hoed er afscheid nam in verband met zijn vertrek naar Lynden. Het was het sindsdien het eerste beroep dat werd uitgebracht.

Kand. de Leeuw (30 jaar) ontving deze week 11 beroepen vanuit de gemeenten "overzee". Nu hij her beroep van Franklin Lakes heeft aangenomen zal hij de 7e predikant worden van deze gemeente.

Actueel

Zondagavond 23 februari werd de laatste kerkdienst gehouden in het kerkgebouw van Beekbergen. Het gebouw wordt gesloopt en maakt plaats voor een nieuwe met 600 zitplaatsen. Ds. A. Schreuder, de plaatselijke predikant, hield zijn preek uit Ezra 3: 11-13: "de herbouw van de tempel". Met als aandachtspunten de Heere loven en danken, de ouderen wenen, de jongeren juichen. Onder het zingen van Psalm 119: 45 werd aan het einde van de dienst de kanselbijbel gesloten.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 6 maart 2020 Vergadering classis Barneveld te Barneveld-Centrum. Aanvang: 19.00 uur.
wo 11 maart 2020 Landelijke biddag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag biddag houdt).
do 19 maart 2020 Vergadering classis Kampen, te Kampen. Aanvang: 10.00 uur.
za 21 maart 2020 Landelijke evangelisatiedag EVGG. Tijd: 10.00 - 15.00 uur. Locatie: Hoornbeeck College Amersfoort.
di 24 maart 2020 Ds. P.D. den Haan neemt afscheid van Tholen i.v.m. vertrek naar Rijssen-West. Aanvang dienst: 19.00 uur.
Alle agenda items