Het curatorium "overzee" neemt een student aan en stelt kandidaat beroepbaar

Woensdag 5 juni vergaderde het curatorium van de N.R.C., de gemeenten aan de overzijde van de oceaan (Amerika en Canada). Voorafgaande aan de vergaderdag werd dinsdagavond een bidstond gehouden in het kerkgebouw van de gemeente Grand Rapids (Covell Avenue).

Ds. H.D. den Hollander, predikant te Fort Macleod (Canada), ging voor in deze bidstond en sprak over Job 26:2a ( Hoe hebt gij geholpen dien, die zonder kracht is). Hij werkte dit als volgt uit:

Een onderzoekende vraag:

(1) Jobs vraag aan Bildad de Suhiet;

(2) Gods vraag aan ons allen in het laatste oordeel;

(3) Christus’ vraag als Zender aan Zijn geroepen knechten. 

Woensdag werden de examens afgenomen van de studenten H. de Leeuw en J.R. Slingerland. Tevens vergaderde men over toelating van nieuwe studenten.

Woensdagmorgen (plaatselijke tijd) heeft het curatorium een student aangenomen. Het betreft:

  • P. Kleijer te Coalhurst (bij Lethbridge). Hij is 47 jaar, getrouwd en geen kinderen. Zijn beroep is meubelmaker. Van oorsprong komt hij uit Kootwijkerbroek. Dhr. Kleijer is ouderling in de gemeente Lethbridge. 

Het curatorium heeft kandidaat de Leeuw beroepbaar gesteld voor de gemeenten. Vanaf maandag 10 juni mogen kerkenraden een beroep op hem uitbrengen. 

Actueel

Op het Centraal Bureau in Woerden is een verminderde personele bezetting. De meeste medewerkers werken vanuit huis. U wordt verzocht niet dringende bezoeken tot een later moment uit te stellen. Bezoeken die niet kunnen worden uitgesteld, kunnen van tevoren worden aangemeld via desbetreffende organisatie. Het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening blijft telefonisch bereikbaar via 0348-489900.

De gemeente Moerkapelle heeft vrijdag 15 mei jl. haar nieuwe orgel in gebruik genomen. De Zwitserse orgelbouwer Edskes orgelbouw heeft het oude orgel compleet vernieuwd. Van 17 stemmen naar 30 stemmen, verdeeld over hoofdwerk, bovenwerk en pedaal. De speeltafel bevindt zich nu niet meer aan de linkerzijde van het orgel, maar in de onderkast, recht onder het front. Vanwege de omstandigheden vond de overdracht in klein comité plaats. Op een later moment hoopt men in Moerkapelle alsnog een officiële ingebruikname te kunnen realiseren.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

di 2 juni 2020 Bidstond te Grand Rapids (USA) i.v.m. de te houden vergadering van het curatorium N.R.C. inzake examen / toelating van studenten aan de Theologische School. Deze bijeenkomst is uitgesteld tot nader order.
wo 3 juni 2020 Het curatorium van de N.R.C. (de gemeenten in Amerika en Canada) komt bijeen in verband examens / toelating van studenten aan de Theologische School (Grand Rapids). Deze bijeenkomst is uitgesteld tot nader order.
za 13 juni 2020 Bevestiging (door ds. A. Schot) en intrede van ds. A.J. de Waard, te Urk. Aanvang diensten: 10.00 en 14.30 uur.
zo 14 juni 2020 Ds. A.T. Vergunst neemt afscheid van Waupun (USA). Aanvang dienst: 18.00 uur (plaatselijke tijd)
ma 15 juni 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de examens van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 1). Ook wordt beoordeeld of beroepbaarstelling mogelijk is van de studenten in het 4e jaar.
Alle agenda items