Het curatorium "overzee" neemt een student aan en stelt kandidaat beroepbaar

Woensdag 5 juni vergaderde het curatorium van de N.R.C., de gemeenten aan de overzijde van de oceaan (Amerika en Canada). Voorafgaande aan de vergaderdag werd dinsdagavond een bidstond gehouden in het kerkgebouw van de gemeente Grand Rapids (Covell Avenue).

Ds. H.D. den Hollander, predikant te Fort Macleod (Canada), ging voor in deze bidstond en sprak over Job 26:2a ( Hoe hebt gij geholpen dien, die zonder kracht is). Hij werkte dit als volgt uit:

Een onderzoekende vraag:

(1) Jobs vraag aan Bildad de Suhiet;

(2) Gods vraag aan ons allen in het laatste oordeel;

(3) Christus’ vraag als Zender aan Zijn geroepen knechten. 

Woensdag werden de examens afgenomen van de studenten H. de Leeuw en J.R. Slingerland. Tevens vergaderde men over toelating van nieuwe studenten.

Woensdagmorgen (plaatselijke tijd) heeft het curatorium een student aangenomen. Het betreft:

  • P. Kleijer te Coalhurst (bij Lethbridge). Hij is 47 jaar, getrouwd en geen kinderen. Zijn beroep is meubelmaker. Van oorsprong komt hij uit Kootwijkerbroek. Dhr. Kleijer is ouderling in de gemeente Lethbridge. 

Het curatorium heeft kandidaat de Leeuw beroepbaar gesteld voor de gemeenten. Vanaf maandag 10 juni mogen kerkenraden een beroep op hem uitbrengen. 

Actueel

In Fort Macleod (Canada) verrijst een nieuw kerkgebouw. Het huidige is te klein geworden door groei. Het oude kerkgebouw wordt, na ingebruikname van het nieuwe, omgebouwd tot zalen en consistorie.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

wo 21 augustus 2019 Bevestiging (door ds. J.M.D. de Heer) en intrede van kand. G.P. van Nieuw Amerongen, te Goes. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur.
wo 28 augustus 2019 Bevestiging (door ds. W. Silfhout) en intrede van kand. M.L. Dekker, te Den Haag - Scheveningen (inzake werk in Israël). De uitzending wordt verricht door ds. A. Schot. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur. Locatie: GG Gouda (Nieuwe Gouwe Oostzijde 2b).
wo 28 augustus 2019 Bevestiging (door ds. G.M. de Leeuw) en intrede van kand. H. de Leeuw, te Franklin Lakes (USA). Locatie: Jackson Ville Chapel, 264 Jacksonville Road, Lincoln Park, NJ 07035.Aanvang diensten: 13.30 en 19.00 uur (plaatselijke tijd).
vr 30 augustus 2019 Classisvergadering classis Middelburg, te Vlissingen. Aanvang: 19.30 uur.
za 31 augustus 2019 Ds. A.T. Vergunst te Waupun (USA) is 25 jaar predikant.
Alle agenda items