Het curatorium "overzee" neemt een student aan en stelt kandidaat beroepbaar

Woensdag 5 juni vergaderde het curatorium van de N.R.C., de gemeenten aan de overzijde van de oceaan (Amerika en Canada). Voorafgaande aan de vergaderdag werd dinsdagavond een bidstond gehouden in het kerkgebouw van de gemeente Grand Rapids (Covell Avenue).

Ds. H.D. den Hollander, predikant te Fort Macleod (Canada), ging voor in deze bidstond en sprak over Job 26:2a ( Hoe hebt gij geholpen dien, die zonder kracht is). Hij werkte dit als volgt uit:

Een onderzoekende vraag:

(1) Jobs vraag aan Bildad de Suhiet;

(2) Gods vraag aan ons allen in het laatste oordeel;

(3) Christus’ vraag als Zender aan Zijn geroepen knechten. 

Woensdag werden de examens afgenomen van de studenten H. de Leeuw en J.R. Slingerland. Tevens vergaderde men over toelating van nieuwe studenten.

Woensdagmorgen (plaatselijke tijd) heeft het curatorium een student aangenomen. Het betreft:

  • P. Kleijer te Coalhurst (bij Lethbridge). Hij is 47 jaar, getrouwd en geen kinderen. Zijn beroep is meubelmaker. Van oorsprong komt hij uit Kootwijkerbroek. Dhr. Kleijer is ouderling in de gemeente Lethbridge. 

Het curatorium heeft kandidaat de Leeuw beroepbaar gesteld voor de gemeenten. Vanaf maandag 10 juni mogen kerkenraden een beroep op hem uitbrengen. 

Actueel

De nieuwbouw van de gemeente Rotterdam-Centrum vordert gestaag. Op de pagina van deze gemeente treft u een kleine impressie aan van de huidige situatie (mei 2019).

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is volop bezig met de renovatie van het kerkgebouw. Wilt u beelden bekijken van de voortgang van de renovatie? Klik dan hier.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

za 22 juni 2019 Vergadering classis Amsterdam, te Lisse. Aanvang 10.00 uur.
vr 5 juli 2019 Vergadering classis Barneveld, te Barneveld-Centrum. Aanvang 19.00 uur.
vr 5 juli 2019 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur; (alleen indien een kandidaat een beroep aanneemt naar een van de gemeenten uit de classis)
ma 8 juli 2019 Vergadering classis Goes, te Goes. Aanvang: 19.00 uur.
di 9 juli 2019 Ds. E.C. Adams neemt afscheid van Corsica (USA).
Alle agenda items