Het curatorium komt bijeen

Maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 mei komt het curatorium weer bijeen om mannen te horen die zich hebben aangemeld om de opleiding tot predikant te gaan volgen aan de Boezemsingel. In de Saambinder sprak ds. G.J.N. Moens (de secretaris van het curatorium) over "zeer belangrijke dagen voor het geheel van onze gemeenten".

Van de predikanten in actieve dienst (71 in getal, inclusief "overzee") is de gemiddelde leeftijd 55,9 jaar en zijn er dit jaar 24 boven de 60 jaar. Het is dan ook niet voor niets dat in datzelfde genoemde artikel wordt gevraagd om "de Heere aan te lopen als een waterstroom". 

Omdat deze dagen, voor iedere (doop)lid van de Gereformeerde Gemeente en voor iedere plaatselijke gemeente, van groot belang zijn vragen we ook op deze plaats uw en jouw gebed en meeleven. 

Ter volledigheid volgt hieronder het volledige artkel van ds. Moens dat in de Saambinder werd gepubliceerd:

Van maandag 20 mei tot en met woensdag 22 mei  hoopt het curatorium weer te vergaderen. In deze dagen worden diegenen gehoord, die zich met een attest van de kerkenraad gemeld hebben. Dit zijn zeer belangrijke dagen voor het geheel van onze gemeenten. Daarom roept het curatorium predikanten, kerkenraden en gemeenten van harte op om gedurig, maar bijzonder op zondag 19 mei van de Heere af te smeken of Hij in gunst aan ons en onze gemeenten wil gedenken. Om de Heere aan te lopen als een waterstroom of het Hem behaagt ons te verblijden door Zijn daden. Dat er mannen mogen worden toegelaten om de lessen aan de Theologische School te gaan volgen om te zijner tijd in de wijngaard te mogen dienen. We belijden dat we het verzondigd hebben en dat is ook zo, maar de Heere geve dat dit beleving mag zijn. Om zo als schuldenaren Hem wel vrij, maar niet los te kunnen laten, ook niet in deze zo wezenlijke zaken. Dan zal het nooit kunnen om iets dat in ons is, maar alleen om Christus’ wil. Dat Hij, Die de levende Koning van de Kerk is, ons Zijn gunst doe ervaren. Het raakt toch ook onze kinderen en kleinkinderen, dat ze onder de prediking van vrije genade mogen blijven verkeren. Het mag daarom onze bede wel zijn of de Heere Zelf nu en voor het toekomende wil geven wat we lezen in Psalm 72:5: ‘Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht’. Daartoe geve Hij ons getrouwe dienaars van Zijn Woord.


Op dinsdag 11 en donderdag 13 juni zullen de tentamens en examens worden afgenomen. Vergeet onze studenten niet in deze voor hen en voor ons zulke gewichtvolle dagen. De kerkenraden die zich voorbereiden voor het beroepen van de  kandidaat verzoeken we rekening te houden met de regel dat er geen beroep kan worden uitgebracht voordat de kandidaat beroepbaar is gesteld. Dat is op maandag 17 juni 2019. Daarbij geldt ten aanzien van de beroepbaarstelling van student M.L Dekker, dat hij uitsluitend beroepbaar is voor het werk van het deputaatschap voor Israël in Nazareth.

Actueel

Zondagavond 23 februari (19.00 uur) wordt de laatste kerkdienst gehouden in het kerkgebouw van Beekbergen. Het gebouw wordt gesloopt en maakt plaats voor een nieuwe kerk met 600 zitplaatsen. 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 6 maart 2020 Vergadering classis Barneveld te Barneveld-Centrum. Aanvang: 19.00 uur.
wo 11 maart 2020 Landelijke biddag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag biddag houdt).
do 19 maart 2020 Vergadering classis Kampen, te Kampen. Aanvang: 10.00 uur.
za 21 maart 2020 Landelijke evangelisatiedag EVGG. Tijd: 10.00 - 15.00 uur. Locatie: Hoornbeeck College Amersfoort.
di 24 maart 2020 Ds. P.D. den Haan neemt afscheid van Tholen i.v.m. vertrek naar Rijssen-West. Aanvang dienst: 19.00 uur.
Alle agenda items