Het curatorium komt bijeen

In de week die aanstaande is hoopt het curatorium van de Theologische School weer bijeen te komen om mannen te horen die zich hebben aangemeld voor de studie tot predikant binnen de Gereformeerde Gemeenten. Drie dagen zijn er voor uitgetrokken: maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 mei.

Dat het bijzondere dagen zijn voor het hele kerkverband en iedereen die mee wil leven blijkt bijvoorbeeld wel uit de bezoekersaantallen van deze website. In 2017 brachten bijna 100.000 mensen in drie dagen tijd een bezoek aan GerGemInfo om te zien of er iemand was aangenomen. Nieuwsgierigheid? Laten we het “gezonde belangstelling” en “een hartelijk meeleven met ons kerkverband” noemen.

Wat was de blijdschap groot toen er vier mannen mochten worden toegelaten aan de “Boezemsingel”. Op de zondag, volgend op de toelatingsdagen, werd op veel kansels de Heere gedankt voor Zijn gaven.

Inmiddels zijn we weer een jaar verder. Dezelfde periode breekt weer aan. De oproep in de Saambinder heeft, enkele weken geleden, weer geklonken. Het curatorium, predikanten en ouderlingen die daartoe vanuit de synode zijn aangewezen, mag haar werk weer gaan doen. Een welhaast onmogelijk werk.

Maar via dit artikel roepen we al die 100.000 mensen, jong en oud, van harte op om vóór een bezoek aan deze website eerst de God der genade aan te roepen. Om de God van hemel en aarde te smeken of er ook dit jaar weer (jonge) mannen mogen worden afgezonderd tot de taak van “dienaar van het Goddelijke Woord”. Hij heeft immers alle macht, in de hemel en op de aarde (Mattheus 28). Het is Zijn Eigen opdracht: Ga dan heen, verkondigt alle volken.

We lezen in Handelingen 1 van mensen die bijeen kwamen in Jeruzalem. De lege plaats van Judas moest worden opgevuld. En wanneer het gebed dan opstijgt tot de hemel dan lezen we zo indringend: "Gij Heere, Gij Kenner der harten van allen, wijs van dezen ….. aan, dien Gij uitverkoren hebt, om te ontvangen het lot dezer bediening en des apostelschaps".Dat de Heere zo het gebed ook onder ons zou willen vermenigvuldigen zodat er volgende week mannen door God Zelf mogen worden aangewezen, in Zijn gunst, bedeeld met Zijn genade. Dan vallen keuzes van mensen weg en blijft er over: “God zal hen Zelf bevestigen en schragen”. Daar zullen we als kerkverband goed mee zijn in de onbekende toekomst.

AZ

Ter informatie treft u hier een overzicht aan van studenten die vanaf 1965 zijn toegelaten aan de Theologische School


Actueel

Zondag 2 december braken de adventsdagen weer aan, heenlevend naar het kerstfeest. Verwachten en uitzien!

De gemeente Beekbergen gaat een nieuwe kerk bouwen op de plaats van het huidige gebouw.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 28 december 2018 Landelijke Israëldag, uitgaande van het deputaatschap Israël. Locatie: GG Tricht - Geldermalsen. Aanvang: 10.00 uur.
wo 9 januari 2019 Vergadering classis Tholen, te Nieuwerkerk (Zld.). Aanvang: 19.30 uur.
wo 16 januari 2019 Vergadering classis Goes, te Goes. Aanvang: 19.00 uur.
vr 18 januari 2019 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang 19.30 uur.
vr 18 januari 2019 Diakendag, met als thema "het diakenambt, een onderschatte roeping?". Locatie: GG Tricht-Geldermalsen. Tijd: 16.00 tot 22.00 uur.
Alle agenda items