Grand Rapids Beckwith (USA) bestaat 150 jaar

In de Amerikaanse staat Michigan, op ruim 1200 km van de oostkust van de Verenigde Staten, ligt de stad Grand Rapids. Op circa 40 km van de stad ligt ten westen het 'Lake Michigan', een van de vijf grote meren in het noorden van de VS met een oppervlakte van 58.000 vierkante kilometer. Zomaar wat getallen met betrekking tot de ligging van de stad Grand Rapids.

In deze stad zijn twee gemeenten die behoren bij de N.R.C., de zustergemeenten van de Gereformeerde Gemeenten: 'Beckwith Avenue' en 'Covell Avenue'. De twee gemeenten liggen op 9 km afstand van elkaar en zijn in omvang  ook verschillend van elkaar: Beckwith telt ruim 800 (doop)leden en Covell telt zo'n 230 (doop)leden. Eerstgenoemde gemeente, Beckwith, mag op 30 oktober herdenken dat de gemeente 150 jaar bestaat. Alhoewel Covell met zijn 133 jaar ook al een heel lange staat van dienst heeft. Deze gemeente sloot zich in 1987 (opnieuw) aan bij de gemeenten van de N.R.C. 

De gemeente 'Beckwith' werd in 1870 gevormd door mensen die verontrust waren over de prediking in de bestaande kerken. In 1873 werd aan de Division Avenue een kerk gebouwd, die tot 1951 in gebruik bleef. De Engelstalige diensten werden van 1923 tot 1951 in een kerk aan de Ottawa Avenue gehouden. De school die de gemeente in 1908 stichtte, was 67 jaar de enige in het kerkverband.

Op 8 januari 1877 had Grand Rapids zich met een gemeente in Lodi (New Jersey) verenigd. Daardoor ontstond het kerkverband van de Netherlands Reformed Congregations. De eerste decennia bleef het zeer klein; hooguit vier gemeenten. Vanaf 1904 breidde het aantal gemeenten zich echter in veertien jaar tijd uit van twee naar dertien.

Van 1951 tot 1993 kwam de gemeente bijeen aan de Crescent Street. Na de droeve scheuring van 1993 kerkte ze in een gymzaal. Van de 21 kerkenraadsleden waren slechts 1 ouderling, 2 diakenen en zendingspredikant ds. P.L. Bazen in het kerkverband gebleven. Er brak uiteindelijk een periode aan met meer rust en eensgezindheid.

Op 26 januari 1994 werd een gebouw aan de Beckwith Avenue betrokken. Dat werd later het verenigingsgebouw van de kerk, die ertegenaan gebouwd werd, en op 19 december 1997 in gebruik werd genomen. Voorjaar 2003 is een nieuw orgel geplaatst. 

De gemeente ontving twaalfmaal een predikant (inclusief zendingspredikant ds. P.L. Bazen). Sinds maart 2017 wordt ze bediend door ds. G.M. de Leeuw (die inmiddels een beroep heeft aangenomen naar het Canadese Nobleford en daar op 24 november bevestigd hoopt te worden). In de Nederlandstalige gemeente was J. van Zweden oefenaar, in de Engelstalige gemeente J. Wielhouwer.

Het langst duurde de ambtsperiode van ds. Lamain (meer dan 37½ jaar), het kortst die van ds. M. van der Spek (elf maanden). Beiden overleden als dienstdoend predikant van Grand Rapids.

Kaart Grand Rapids.jpg

 

Actueel

De gemeente Berkenwoude heeft dinsdag 17 november de eerste paal geslagen voor het nieuwe kerkgebouw aan het Oosteinde. Oud. Slingerland mediteerde daarbij over Mattheüs 7 (de wijze en dwaze bouwer). Naar verwachting is de kerk begin 2022 klaar. Het oude kerkgebouw aan de Prinses Beatrixstraat blijft in gebruik tot het nieuwe kerkgebouw voltooid is. Na afbraak ervan komt hier woningbouw.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

do 10 december 2020 75 jaar geleden werd de gemeente Melissant toegelaten tot de Gereformeerde Gemeenten.
di 29 december 2020 Israëldag 2020. Sprekers: ds. M.L. Dekker, ds. I.L. Zöld (Budapest) en ds. A. Margulis (Zhitomir). De Israëldag wordt live uitgezonden via www.dep-israel.nl.
do 31 december 2020 Ds. J.J. Tanis neemt afscheid van Boskoop in verband met emeritaat. Aanvang dienst: nog niet bekend.
di 5 januari 2021 Ds. S. Maljaars neemt afscheid van Meliskerke wegens vertrek naar 's Gravenpolder. Aanvang dienst: 19.30 uur.
wo 13 januari 2021 Bevestiging (door ds. C. van Krimpen) en intrede van ds. S. Maljaars, te 's Gravenpolder. Aanvang diensten: 15.00 en 19.00 uur. De diensten worden gehouden in het eigen kerkgebouw.
Alle agenda items