Generale Synode NRC ("overzee")

De generale synode van de Netherlands Reformed Congregations (NRC) is woensdag 28 september van start gegaan in Grand Rapids (VS). Ds. J. den Hoed (Franklin Lakes, VS) werd als preses gekozen.

Dinsdagavond, aan de vooravond van de synode, was er 
een bidstond, die dit keer –bij toerbeurt– geleid werd door 
ds. E. C. Adams (Corsica, VS). 
De predikant bepaalde zijn gehoor bij Jeremia 3:22. Hij sprak over ”Des Heeren tedere ver­maning aan Zijn afkerige volk”.

Traditiegetrouw vond de vergadering van de NRC –zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten– plaats in het kerkgebouw van de gemeente Grand Rapids Covell Avenue.

De synodevergadering werd geopend door ds. E. Hakvoort namens de roepende kerk van Norwich (Canada). Hij sprak over Psalm 146. Het moderamen werd na een vlotte stemming samengesteld. Preses werd ds. J. den Hoed, ds. C. Vogelaar (Grand Rapids, VS) tweede voorzitter, eerste scriba werd ds. P. van Ruitenburg (Chilliwack, Canada), tweede scriba ouderling J. A. Timmer (Lynden, VS) en quaestor ouderling J. van Brugge (Norwich, Canada).

De eerste synodedag stond in het teken van het doornemen van alle rapporten van synodale commissies en deputaatschappen. Ds. e. Hakvoort en J. N. Moens (Fort Mac­leod, Canada) werden gekozen in het curatorium.

Uitvoerig wisselde de synode van gedachten over de verkiezing en de positie van secundi voor deputaatschappen. Besloten werd dat het moderamen hierover met een nader voorstel komt.

Ouderling Van Brugge lichtte het rapport over de zending van de North American General Mission (NAGM) toe. Opgemerkt werd dat het werk in Bolivia langzaam maar zeker gestalte krijgt. Enkele weken geleden kwam de zendingsgemeente te Santa Cruz samen in een goedgevuld kerk­gebouw zonder aanwezigheid van buitenlandse zendelingen.

Uitgebreid werd er ook gesproken over het feit dat The Banner of Truth, het officiële orgaan van de NRC, zal worden opgenomen in Digibron, kenniscentrum van de gereformeerde gezindte. De zichtbaarheid op internet van kerkelijke zaken ligt gevoelig binnen synode en gemeenten.


Zowel vanuit Noord-Amerika als vanuit Nederland is er behoefte aan meer samenwerking vanuit het reformatorisch onderwijs. Dat is een van de punten die tijdens de tweede synodedag, donderdag 29 september, van de Netherlands Reformed Congregations (NRC) bleek.

De synode sprak in Grand Rapids (VS) over door de drie NRC-classes ingediende punten. De NRC kent geen particuliere –regionale– synodi. Punten voor de generale synode komen rechtstreeks vanaf de classes op de synodetafel. In tegenstelling tot de besprekingen tijdens de synode van de zusterkerk in Nederland, de Gereformeerde Gemeenten (GG), kunnen besprekingen tijdens de NRC-synode gedetailleerd zijn. Zo kan het gebeuren dat –mede vanwege de grote afstanden– zaken op de synodetafel komen waarover gemeenten slechts de mening van de meerdere vergadering wil weten, terwijl anderzijds de synode zich uitspreekt over zaken die in Nederland op de classes zouden zijn afgedaan.

Een en ander heeft voor- en nadelen. Voordeel is dat de synodebijeenkomst –vanwege de grote afstanden– de meerwaarde van ontmoeting tussen de gemeenten en ambtsdragers heeft. De synode werkt als een soort magneet. Het predikantenaantal van de NRC is zodanig dat alle predikanten zijn afgevaardigd en verder is de kern van de NRC aanwezig.

Synodepreses ds. J. den Hoed (Franklin Lakes, VS) opende de tweede vergaderdag gistermorgen met een overdenking over Jesaja 12:1-3.

Classis East vroeg gisteren opheldering over de manier waarop de Synodale Onderwijs Commissie (SEC/NRCEA) haar inkomsten werft en besteed. Sinds kort heeft deze commissie een coördinator in de persoon van P. Verhoef uit Alberta (Canada).

Het bezoek van de SEC/NRCEA aan de scholenorganisatie VGS en Driestar Educatief in Nederland eerder dit jaar is als zeer waardevol ervaren. Er is behoefte aan meer samenwerking vanuit zowel Nederland als Amerika, zo bleek gisteren tijdens de synode.

Veel waardering heeft de synode voor de forse jaarlijkse bijdrage voor de scholen in de Verenigde Staten en Canada vanuit het deputaatschap Bijzondere Noden van de GG. De afgevaardigde van de GG, ds. W. Harinck (Moerkapelle), werd verzocht de dank over te brengen in Nederland. Ds. Harinck bracht op de eerste vergaderdag de groeten van de GG over en sprak gisteren ook enkele woorden van verbondenheid uit aan het eind van de synodevergadering.

Het vormen van een netwerk van NRC-counselors –ingediend door de classis Mid-West– besprak de synode uitvoerig. Er is binnen de NRC veel behoefte aan hulpverlening die het pastoraat overstijgt. Seculiere psychosociale hulpverlening is vaak „meer een vijand dan een vriend” van zowel kerk als predikant. Deze zorg leefde breed onder de synodeleden. Besloten werd om een commissie te benoemen die hierover zal rapporteren op de eerstvolgende synode.

Naar aanleiding van een ingediend punt door de Classis Far-West werd besloten een commissie te benoemen die gaat werken aan een pastorale handleiding voor de problematiek rond pan-seksualiteit. Een gevoelig onderwerp waar in de praktijk van het pastoraat veel verlegenheid rond heerst. Ook deze commissie rapporteert naar de eerstvolgende synode.

Ds. C. Vogelaar, tweede voorzitter van de synode, besloot de synode met een dankwoord en een korte meditatie.

Bron (met toestemming overgenomen): Reformatorisch Dagblad


De aanwezige predikanten op de synode van de NRC 2016. Voorste rij v.l.n.r. ds. J. den Hoed, ds. P. L. Bazen, ds. W. Harinck (namens de Gereformeerde Gemeenten), ds. E. Hakvoort, ds. A. A. Brugge, ds. H. Hofman. Tweede rij v.l.n.r.: ds. E. C. Adams, ds. A. T. Vergunst, ds. C. Vogelaar, ds. H. D. den Hollander en ds. P. van Ruitenburg. beeld NRC

Actueel

De gemeente Yerseke heeft definitief "groen licht" gekregen van de Raad van State om een nieuwe kerk te gaan bouwen. De kerk gaat 2000 zitplaatsen tellen, krijgt een nieuwe pastorie en een kosterswoning.

De gemeente Nieuwdorp nam vrijdag 12 april een uitgebreid orgel in gebruik. Omdat de gemeente groeide en het orgel te klein werd is het orgel, dat stamt uit 1744, vernieuwd met de techniek van Hauptwerk.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

wo 24 april 2019 Bevestiging (door ds. A. Schreuder) en intrede van ds. A.A. Brugge, te Doetinchem. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur.
wo 8 mei 2019 Bidstond Particuliere Synode Zuid-West, te Krimpen aan den IJssel. Aanvang: 19.30.
do 9 mei 2019 Vergadering Particuliere Synode Zuid-West, te Krimpen aan den IJssel.
di 14 mei 2019 Ds. J. den Hoed neemt afscheid van Franklin Lakes (USA).
wo 15 mei 2019 Bidstond Particuliere Synode Noord-West, te Benthuizen. Aanvang: 19.30. Voorganger: ds. P. Mulder.
Alle agenda items