Gebed om arbeiders en voor de oogst

In de aankomende week hoopt het curatorium van de Theologische School weer bijeen te komen om mannen te horen die zich hebben aangemeld voor de studie tot predikant. Een belangrijke week in ons kerkverband waarin door velen wordt meegeleefd, meegezucht en meegebeden.

In eerste instantie zouden de attestdagen, zoals deze ook wel worden genoemd, worden gehouden in de laatste week van mei. Maar door het coronavirus moesten ook deze dagen worden uitgesteld en zijn ze verplaatst naar maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 augustus. 

De nood is groot. Wanneer we (op dit moment) de gemiddelde leeftijd van alle dienstdiende predikanten bezien (in de meest ruime zin van het woord, dus ook van "overzee") dan ligt dit getal op 56,5. Zeven predikanten in actieve dienst hebben de leeftijd van 70 jaar of hoger bereikt.

Kijken we alleen naar Nederland dan liggen deze getallen iets lager: 63 predikanten in actieve dienst met een gemiddelde leeftijd van 55,7 jaar en 4 predikanten in de leeftijd van 70 jaar of ouder. Op een totaal van 150 gemeenten zijn er dus 87 vacant, een percentage van 55,0. 

Echter, dit zijn slechts wat getallen die aangeven dat er (te) weinig arbeiders zijn. De Heere Jezus, in de dagen van Zijn rondwandeling op de aarde, wist er ook al van en heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het gebed om arbeiders. In Mattheüs 9 vers 36 tot en met 38 zegt Hij tegen zijn jongeren: En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen,omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben.Toen zeide Hij tot Zijn discipelen: de oogst is wel groot; maar de arbeiders zijn weinige; bidt dan den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.

Zouden wij dit bevel dan niet moeten opvolgen in 2020, het gebed om arbeiders? De Heere is toch een waarmaker van Zijn Woord. Hij zou op dat gebed vrijmoedigheid kunnen verlenen aan de curatoren om mannen toe te laten die de gemeenten in de toekomst mogen gaan dienen. 

De Heere Jezus verbindt hier echter de arbeiders aan de oogst. Alles loopt uit op één doel: de oogst. De arbeiders moeten uitgaan en hun werk doen. Want de oogst moet worden binnengehaald. Er moeten er nog worden toegebracht tot die grote schare die niemand tellen kan. En daar worden arbeiders op aarde voor gebruikt.

Wat zijn de komende attestdagen in dit licht dan enorm belangrijk. En wat is ons gebed dan hard nodig, van jongeren en van ouderen. Opdat de Heere, onverdiend, op het gebed nog grote wonderen zou willen doen.

Uiteraard word u / word jij via deze website op de hoogte gehouden van de beslissingen die het curatorium in de aankomende week hoopt te nemen. 

Actueel

Zaterdag 12 september werd de gemeente Hoogvliet samengevoegd met die van Spijkenisse. De laatste kerkdienst in Hoogvliet kunt u hier naluisteren (beeld en geluid).

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

di 22 september 2020 Jaarvergadering vrouwenbond GG. Aanvang: 10.00 uur. Locatie: GG Opheusden.
wo 23 september 2020 Bevestiging (door ds. W.J. Karels) en intrede van kand. P.C. Vlot, te Krabbendijke. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur.
za 26 september 2020 Vergadering classis Amsterdam te Lisse. Aanvang: 10.00 uur.
wo 30 september 2020 Bidstond Particuliere Synode Oost, te Genemuiden. Voorganger: ds. A. Schreuder. Aanvang: 19.30 uur.
do 1 oktober 2020 Vergadering Particuliere Synode Oost, te Genemuiden. Aanvang: 09.30 uur.
Alle agenda items