Een lege pagina

Als sinds deze website het officiële platform is van de Gereformeerde Gemeenten, maar ook daarvoor, was er in de zomermaanden (zeg maar: een deel van juli en een deel van augustus) altijd een “lege pagina” te zien: de pagina waarop het beroepingswerk is af te lezen. In die periode van het jaar zwerven gemeenteleden uit naar hun vakantiebestemming, of nemen thuis hun rust, en beleggen kerkenraden geen ledenvergaderingen.

Voor het eerst in de geschiedenis is er nu, april 2020, ook diezelfde “witte pagina” te zien. Niet in de zomer maar in het voorjaar. Predikanten hebben voor de laatst uitgebrachte beroepen een beslissing genomen. Nieuwe ledenvergaderingen worden niet meer belegd om vervolgens richting predikanten de vraag uit te zetten: “kom over en help ons”. Wat dat betreft is het stil geworden. De pagina die overduidelijk het meest wordt bezocht is leeg. Dat is werkelijk uniek te noemen in deze tijd van het jaar en is nog niet eerder gebeurd.

Het is een gevolg van de pandemie die over ons land en over de wereld gaat. Forse maatregelen moesten worden genomen door de overheid. Met onder andere als gevolg dat kerkenraden hun mansleden niet meer bijeen kunnen roepen omdat er niet meer dan een bepaald aantal mensen bij elkaar mogen komen. Lege vergaderzalen dus.

Helaas is er meer leeg in deze verwarrende tijd. Naast deze lege pagina zijn ook de kerken leeg. Hooguit een aantal ambtsdragers, koster en organist maken nog deel uit van de zondagse eredienst. Predikanten preken en ambtsdragers lezen hun preek letterlijk voor stoelen en banken. Terwijl de gemeente thuis meekijkt en/of meeluistert. En de organist vertolkt de psalmen achter de klavieren terwijl hij/zij (vrijwel) niemand hoort zingen.

En toch…….., terwijl de pagina met beroepinsgwerk leeg is, evenals de vergaderzalen en de kerken, het Woord van de levende God is zeer zeker niet leeg. Het is vol met woorden van het eeuwige Leven. Dat Woord mag iedere zondag en in weekdiensten nog klinken. Jawel, het zijn digitale samenkomsten. Maar het klinkt nog. En de Heere roept ons, ook in tijden van corona, nog op om Hem te zoeken en dicht bij Hem te leven.

Als gevolg van het niet meer uitbrengen van beroepen, en dus de lege pagina op deze website, blijven kansels leeg van diverse vacante gemeenten die normaal gesproken een beroep zouden uitbrengen op een van onze predikanten. Maar de Opperherder in de hemel heeft gezegd bij Zijn heengaan van deze wereld: “Ik ben met ulieden, alle de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Geve de Heere dat dit onze houvast mag zijn in deze warrige tijd.

Actueel

De gemeente Berkenwoude heeft dinsdag 17 november de eerste paal geslagen voor het nieuwe kerkgebouw aan het Oosteinde. Oud. Slingerland mediteerde daarbij over Mattheüs 7 (de wijze en dwaze bouwer). Naar verwachting is de kerk begin 2022 klaar. Het oude kerkgebouw aan de Prinses Beatrixstraat blijft in gebruik tot het nieuwe kerkgebouw voltooid is. Na afbraak ervan komt hier woningbouw.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

zo 29 november 2020 Ds. A. Vermeij neemt afscheid van Oosterend (Texel) in verband met emeritaat. Aanvang dienst: 10.00 uur. Met toestemming van classis en kerkenraad is het emeritaat met 1 maand vervroegd.
di 1 december 2020 Ds. A. Vermeij, predikant te Oosterend (Texel), gaat met emeritaat
do 10 december 2020 75 jaar geleden werd de gemeente Melissant toegelaten tot de Gereformeerde Gemeenten.
di 29 december 2020 Israëldag 2020. Sprekers: ds. M.L. Dekker, ds. I.L. Zöld (Budapest) en ds. A. Margulis (Zhitomir). De Israëldag wordt live uitgezonden via www.dep-israel.nl.
do 31 december 2020 Ds. J.J. Tanis neemt afscheid van Boskoop in verband met emeritaat. Aanvang dienst: nog niet bekend.
Alle agenda items