Ds. W. Silfhout 25 jaar predikant

Op 15 september is het 25 jaar geleden dat ds. W. Silfhout werd bevestigd in zijn eerste gemeente, Hendrik-Ido-Ambacht. W. Silfhout werd op 30 augustus 1943 in Rhenen geboren. Na een werkkring bij de gemeentelijke overheid te Amersfoort werd hij in 1990 toegelaten tot de studie voor predikant aan de Theologische School te Rotterdam. Als kandidaat nam hij in 1994 het beroep aan naar Hendrik-Ido-Ambacht. In 2002 nam hij een beroep aan naar Capelle aan den IJssel-Middelwatering. Deze gemeente mocht hij 14 jaar dienen. Op 1 juni 2016 ging hij met emeritaat, maar bleef wel in Capelle aan den IJssel wonen.

Van huis uit behoorde ds. Silfhout tot de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Als gevolg van verhuizing van Rhenen naar Apeldoorn sloot hij zich met zijn vrouw aan bij de Gereformeerde Gemeenten. Hij werd door de Heere stilgezet onder een preek over Ezechiël 37, over de vallei vol dorre doodsbeenderen. De Heere heeft hem verder geleid en zo heeft hij 25 jaar in het midden van onze gemeenten mogen getuigen van de enige Naam onder de hemel tot zaligheid gegeven.

Ook in het midden van onze gemeente heeft hij een grote plaats ingenomen. Docent Ds. Silfhout was enkele jaren docent aan de predikantenopleiding te Rotterdam, waar vooral zijn boek over het kerkrecht tot een handboek werd. Hij was vijfmaal moderamenlid en scriba van de Generale Synode, lid van de deputaatschappen voor Israël, Kerkrecht, Kerk en overheid, Algemene kerkelijke zaken (nu DKD), Studerenden en van de stichting Arbitrage. In het verleden was ds. Silfhout voorzitter van Helpende Handen. Ook buiten onze gemeenten was ds. Silfhout bekend. Niet alleen werden zijn boeken daar gelezen en gebruikt, maar hij was ook voorzitter en een van de oprichters van het zogenaamde Woerdens Beraad, een platform van negen reformatorische kerken. Ook was hij een van de mannen van het eerste uur bij de oprichting van de RMU. Vanwege zijn juridische achtergrond en ervaring was -en is hij nog steeds- in het geheel van onze gemeenten een vraagbaak voor velen. Ook heeft hij daardoor veel commissiewerk mogen doen. Vooral het werk in Israël lag hem na aan het hart. Vanuit het deputaatschap voor Israël heeft hij daar veel werk mogen doen en was zeer nauw betrokken bij de totstandkoming van de jonge gemeente Nechama in Nazareth, waar hij ook regelmatig voorging en de sacramenten bediende. Publicaties Na zijn emeritaat mag ds. Silfhout nog steeds voorgaan in onze gemeenten. Hoewel er de laatste jaren wat zorgen zijn over zijn gezondheid, mag hij dit toch nog veel naar de lust van zijn hart doen.

Ds. Silfhout heeft veel gepubliceerd: zoals preken, boeken op het gebied van kerkrecht, maatschappij en vooral Israël. Ook schreef hij veel en gewaardeerde artikelen in De Saambinder, de Gezinsgids en andere bladen. Ds. Silfhout heeft twee gemeenten gediend. Het laatst diende hij de gemeente Capelle aan den IJssel-Middelwatering. In deze gemeente nam hij een grote plaats in onder jong en oud. Zijn evenwichtige prediking en zijn pastorale omgang in de gemeente zijn voor velen tot zegen geweest. Herdenkingsdienst Er zal een herdenkingsdienst worden belegd op donderdag 19 september (19.45 uur) in het kerkgebouw Elim te Capelle aan den IJssel-Middelwatering. In deze dienst hoopt ds. Silfhout zelf voor te gaan. Na de dienst is er gelegenheid om hem en zijn vrouw te begroeten.

Bij het klimmen der jaren wensen wij ds. Silfhout en zijn vrouw van harte de zegen van de Heere toe. Dat de woorden van de Psalmdichter mogen gelden: ‘In den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen zijn, om te verkondigen, dat de HEERE recht is’.

Kerkenraad GG Capelle aan den IJssel - Middelwatering

Actueel

Geen actueel nieuws gevonden

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 30 oktober 2020 De gemeente Grand Rapids - Beckwith (USA) bestaat op 30 oktober 150 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op 28 oktober een herdenkingsdienst gehouden.
wo 4 november 2020 Landelijke dankdag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag dankdag houdt).
wo 4 november 2020 Ds. G.M. de Leeuw neem afscheid van Grand Rapids - Beckwith (USA). Aanvang dienst: 19.00 uur (plaatselijke tijd).
do 19 november 2020 Presentatie bijbels dagboek voor jongeren met autisme (Helpende Handen) vanuit de GG te Zeist. Aanvang: 19.30 uur. De bijeenkomst is te volgen via www.helpendehanden.nl/presentatieprofetischwoord.
di 24 november 2020 Bevestiging en intrede van ds. G.M. de Leeuw, te Nobleford (Canada). Aanvang diensten: 14.00 en 19.00 uur (plaatselijke tijd).
Alle agenda items