Ds. A. Vermeij 25 jaar predikant

Het Reformatorisch Dagblad van 6 april 1987 maakt melding van het volgende nieuws: “Het Deputaatschap voor Evangelisatie in Nederland en België, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten, heeft, na enkele oproepen, de heer A. Vermeij (31) uit Oud-Beijerland aangenomen als evangelist. Dit meldt De Saambinder, het kerkelijk weekblad der Gereformeerde Gemeenten. Ds. Chr. van der Poel uit Yerseke, voorzitter van betreffend deputaatschap, deelde mee dat de heer Vermeij na een opleiding tewerkgesteld wordt op de nieuw te openen evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeenten in Emmen. De opleiding zal in overleg met het deputaatschap plaatsvinden. De benoemde evangelist zal per 4 mei met zijn opleiding starten. Vermeij is ouderling van de Gereformeerde Gemeente te Oud-Beijerland”.

En zo mocht evangelist Vermeij de eerste evangelist worden van de post Emmen die niet lang na zijn benoeming werd geopend. Op de zondagen kwam men samen in een gymzaal van de Johan Frisoschool. Pionierswerk in het hoge noorden van ons land. In een streek ver buiten de biblebelt.

Slechts 3 jaar later kwam er opnieuw een bericht naar buiten over evangelist Vermeij: het Curatorium van de Theologische School maakt in juni 1990 melding van het feit dat A. Vermeij is aangenomen tot de opleiding van predikant, samen met G. Clements, M. Karens en W. Silfhout. Er wordt nog bij gemeld: “De 35-jarige A. Vermeij is sinds 1988 evangelist te Emmen en als zodanig tevens ouderling te Hoogeveen. Hiervoor was hij vijftien jaar werkzaam in de aardappelen-, groenten- en fruithandel. Vermeij was in die tijd ambtsdrager te Oud-Beijerland”.

Samen met twee van de drie hierboven genoemde personen wordt kandidaat Vermeij in juni 1994 beroepbaar gesteld (G. Clements was dat al in 1993). Uit de beroepen die hij ontvangt mag dat van Zwijndrecht worden aangenomen. Zijn medebroeders worden predikant te Werkendam (Karens) en Hendrik-Ido-Ambacht (Silfhout). Clements mag op het zendingsveld zijn dienstwerk beginnen.

Op 28 september 1994 wordt kandidaat Vermeij tot predikant bevestigd door ds. L. Blok met de woorden uit Jesaja 51: 16 “het Woord des Heeren tot Zijn knechten”. In de avonddienst doet ds. Vermeij intrede vanuit 2 Korinthe 4: 7. Deze gemeente was vacant sinds ds. A.F. Honkoop in 1990 naar Wageningen was vertrokken. Voor ds. Vermeij volgt een periode van bijna 7 jaar in zijn eerste gemeente. In de Zwijndrechtse periode wordt er regelmatig een beroep op de predikant uitgebracht, waaronder ook de kleine gemeente Oosterend op Texel (juni 1998). Later zal er nog driemaal een beroep volgen vanuit dit Waddeneiland. Bijna 20 jaar later wordt ds. Vermeij er ook daadwerkelijk predikant.

In december 2000 komt de roep uit Elspeet. Dat zal de tweede gemeente worden waar ds. Vermeij aan zal worden verbonden. Op 26 april 2001 wordt de predikant er bevestigd door ds. J. Beens (Nijkerk). Hij volgt daarmee ds. E. Venema op die er tot 1997 predikant was en toen naar Scherpenisse vertrok.

In januari 2007 wordt ds. Vermeij beroepen te Nieuw-Beijerland. Dat beroep neemt hij aan. Op 10 mei van dat jaar wordt hij aan deze gemeente verbonden door ds. C. van Krimpen. Tien jaar lang zal hij deze gemeente in de Hoekse Waard mogen leiden als herder en leraar.

Dan wordt op 8 maart 2017 het 4e beroep vanuit Oosterend op ds. Vermeij uitgebracht. Een kleine gemeente van nog geen 70 (doop)leden. Maar ds. Vermeij mag dit beroep aannemen. Blijdschap op Texel! In de dan bijna 50 jaar bestaande gemeente mocht er eenmaal eerder een predikant onder hen zijn werk doen: ds. T.M. van Dijk (2000-2004). En nu dus voor de tweede maal. Op 28 juni 2017 doet ds. Vermeij er zijn intrede nadat hij bevestigd is door ds. G.J.N. Moens.  Opnieuw aan het werk buiten de biblebelt. Opdat Zijn Huis vol worde.

Eben-Haëzer: tot hiertoe heeft de Heere geholpen.

Actueel

Geen actueel nieuws gevonden

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 30 oktober 2020 De gemeente Grand Rapids - Beckwith (USA) bestaat op 30 oktober 150 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op 28 oktober een herdenkingsdienst gehouden.
wo 4 november 2020 Landelijke dankdag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag dankdag houdt).
wo 4 november 2020 Ds. G.M. de Leeuw neem afscheid van Grand Rapids - Beckwith (USA). Aanvang dienst: 19.00 uur (plaatselijke tijd).
do 19 november 2020 Presentatie bijbels dagboek voor jongeren met autisme (Helpende Handen) vanuit de GG te Zeist. Aanvang: 19.30 uur. De bijeenkomst is te volgen via www.helpendehanden.nl/presentatieprofetischwoord.
di 24 november 2020 Bevestiging en intrede van ds. G.M. de Leeuw, te Nobleford (Canada). Aanvang diensten: 14.00 en 19.00 uur (plaatselijke tijd).
Alle agenda items