Ds. J.B. Zippro 25 jaar predikant

Ds. J.B. Zippro, predikant te Groningen, hoopt zaterdag 9 september te gedenken dat hij 25 jaar geleden tot predikant werd bevestigd in de gemeente Scheveningen.

Ds. P. Blok, destijds predikant te Kootwijkerbroek, deelde in 1989 namens het curatorium mee dat " één verzoek om toegelaten te worden tot de theologische studie kon worden ingewilligd. En tevens: Zippro studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en werkt momenteel in het onderwijs. Hij is 27 jaar.

Met zijn 27 jaar was (ds.) Zippro een van de jongste studenten aan de Theologische School. En omdat hij een Theologische opleiding volgde kon de opleiding tot predikant met een jaar worden verkort. Al in 1992 (dus na 3 jaar) werd J.B. Zippro kandidaat gesteld en dus beroepbaar voor de gemeenten. Overigens was dit samen met W. Visscher (predikant te Amersfoort) en met wijlen C. de Jongste (voormalig predikant te Alblasserdam en Tholen) die op 6 juni 2010 reeds is overleden.

Al snel werd het beroep van de gemeente Scheveningen aangenomen, waar kand. Zippro op 9 september 1992 door zijn schoonvader, ds. D. Hakkenberg, tot het dienstwerk werd ingeleid. Aan de handoplegging werd deelgenomen door de predikanten (wijlen) R. Boogaard, (wijlen) K. de Gier, R. Kattenberg, A. Moerkerken en (wijlen) D. Rietdijk.

De periode in Scheveningen zou niet lang duren. Na nog geen vier jaar werd ds. Zippro in zijn tweede gemeente Moerkapelle bevestigd, welke in maart 1996 een beroep op de predikant had uitgebracht. Op 19 juni werd hij door ds. A.J. Gunst in deze gemeente bevestigd. De periode in Moerkapelle duurde wat langer maar werd in 2002 beëindigd. Nadat de predikant beroepen had ontvangen uit Carterton (Nieuw Zeeland), Scheveningen en Woerden (t.b.v. zendingswerk in Guinee) bracht Scheveningen opnieuw een beroep uit op haar voormalig predikant in december 2001, dat tot verwondering (weer) mocht worden aangenomen. Bijna 10 jaar nadat ds. Zippro voor de eerste maal in Scheveningen tot predikant werd bevestigd volgde nu een tweede maal op 11 april 2002.

Ook deze periode in Scheveningen duurde, net als de vorige, zo'n vier jaar. In november 2005 werd "van overzee" een beroepsbrief bezorgd in de pastorie van Scheveningen, afkomstig van de Amerikaanse gemeente Grand Rapids (Beckwith). Dit beroep werd door de predikant aangenomen. Vijf maanden later verhuisde hij naar de andere zijde van de oceaan en werd hij er op 26 april 2006 door de laatste predikant van deze gemeente, ds. C. Vogelaar, bevestigd.

In deze Amerikaanse periode werd regelmatig een beroep uitgebracht op ds. Zippro. Het 15e beroep kwam van de gemeente Groningen in maart 2013. Dát was het beroep dat de predikant terug deed keren naar "het oude vaderland". Sinds 26 juni 2013 mag ds. Zippro binnen de redelijk eenzame gesitueerde gemeente van Groningen, in het "hoge Noorden", zijn werk doen. De dichtstbijzijnde gemeente is Drachten, op ruim 40 kilometer afstand. Ds. R. Kattenberg leidde de bevestigingsdienst. Hij preekte tijdens de bevestigingsdienst over Openbaring 22:16a: „Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden, om ulieden deze dingen te getuigen in de gemeenten.”

Zaterdag 9 september wordt te Groningen (in besloten kring) een herdenkingsbijeenkomst gehouden ter gelegenheid van dit jubileum.

Actueel

Symposium en herdenkings-bijeenkomst van de Nationale Synode 1618 op 17-11-2018. Met sprekers uit verschillende kerkverbanden. Locatie: Wartburg College & Grote Kerk te Dordrecht. Meer informatie treft u hier.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

ma 24 september 2018 Vergadering classis Goes, te Goes. Aanvang: 19.00 uur.
za 29 september 2018 Open dag bij de evangelisatieposten (behalve Amsterdam en Den Haag). Openingstijden: 10.00 tot 15.00 uur. Meer informatie treft u op www.evgg/.nl .
ma 1 oktober 2018 Promotie van ds. J.M.D. de Heer aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn proefschrift "Spiegel & spanningsbron" zal dan worden verdedigd. Aanvang: 11.45 uur. Locatie: De Boelelaan 1105, Amsterdam.
vr 5 oktober 2018 Classisvergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
vr 5 oktober 2018 Classisvergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang 19.30 uur.
Alle agenda items