Ds. J. Mijnders stopt met preken (inclusief link naar de laatst gehouden preek)

Ds. J. Mijnders, emeritus-predikant te Barendrecht, heeft aangegeven vanwege zijn leeftijd niet meer te zullen voorgaan in de gemeenten. In onderstaand bericht licht hij dit zelf toe.

Geliefde gemeenten,

De Heere gaf mij na mijn emeritaat in 1991 nog vele malen naar de lust van mijn hart in de gemeenten te mogen voorgaan. De leeftijd steeg, namelijk 97 jaar, de krachten namen echter vooral de laatste tijd steeds meer en meer af. Gods Woord zegt dat alles hier zijn bestemde tijd heeft. Dit betreft ook de prediking door Zijn knechten. Na de laatste keer in de gemeente van mijn woonplaats Barendrecht - op 2 december- en nog een keer in Ridderkerk -op 16 december- te zijn voorgegaan, sprak de Heere: ‘Het is genoeg’.

Na veel strijd moet ik nu niet, maar mag ik thans het voorgaan in het midden van de gemeenten, na bijna vijftig jaar overgeven in de handen van mijn grote Zender. Mijn bede is of de Heere al het tekort dat erin is geweest genadig wil verzoenen. Maar hetgeen van Hem was wil bekronen en achtervolgen met Zijn zegen. Hij schenke u allen in het bijzonder wat uw persoonlijk leven aangaat uit Zijn volheid genade voor genade te mogen ontvangen.

Ontvang een hartelijke groet, van uw
heilzoekende emeritus predikant, ds. J. Mijnders.

 

Beluister hier de laatste dienst van ds. J. Mijnders, gehouden te Ridderkerk

 

Actueel

Aan het begin van dit jaar willen wij, de medewerkers van het Kerkelijk Bureau en de beheerder van deze website, u van harte Gods zegen toewensen. Ook voor 2019 geldt: "Gewen u toch aan Hem en heb vrede" (Job 22: 21).

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 18 januari 2019 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang 19.30 uur.
vr 18 januari 2019 Diakendag, met als thema "het diakenambt, een onderschatte roeping?". Locatie: GG Tricht-Geldermalsen. Tijd: 16.00 tot 22.00 uur.
wo 30 januari 2019 Vergadering classis Goes, te 's Gravenpolder. Aanvang: 19.00 uur.
vr 1 februari 2019 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
vr 1 februari 2019 Classisvergadering classis Rijssen, te Rijssen-Noord. Aanvang 19.30 uur.
Alle agenda items