Ds. F. Mulder 25 jaar predikant

Maandag 7 september is het 25 jaar geleden dat kand. F. Mulder te Elspeet tot predikant werd bevestigd in de gemeente van Scherpenzeel. Inmiddels mag de nu 69-jarige predikant zijn derde gemeente dienen. Een terugblik.

Ds. F. Mulder werd op 26 januari 1951 in Elspeet geboren. De jonge Mulder bezocht de mulo in Nunspeet en ging daar in 1967 als jong ambtenaar aan het werk op het gemeentehuis. Na de splitsing van de gemeente in 1972 werkte hij op het gemeentehuis in Ermelo.

Zijn vrije tijd bracht hij niet in ledigheid door: na enkele opleidingen voor gemeenteadministratie rondde hij in 1986 aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam een rechtenstudie af. „De Heere heeft daarin wonderlijk geleid en door Zijn Woord gesproken,” zei hij later.

Naast zijn dagelijks werk had Mulder ook een eigen juridisch adviesbureau. De juridische vorming is hem later in het veelomvattende predikantswerk van pas gekomen. Mr. F. Mulder had een goede baan en woonde temidden van zijn familie en bekenden nadat hij in 1976 van Ermelo weer naar Elspeet was verhuisd. 

Alles veranderde nadat de Heere hem met de woorden van Jesaja 58:1 riep tot het predikambt: „Roep uit de keel, en houdt niet in, verhef uw stem als een bazuin, en verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis Jakobs hun zonden". Tegelijk met een veel jongere man uit dezelfde classis, de 22-jarige G.J. Baan uit Barneveld, werd hij in 1991 toegelaten tot de Theologische School.

Er kwamen meer dan dertig beroepen toen Mulder in 1995 kandidaat gesteld was. Het beroep van Scherpenzeel mocht worden aangenomen. Op 7 september bevestigde docent ds. A. Moerkerken hem in Scherpenzeel met de woorden uit 2 Timotheüs 2:15: „Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.”

Na ruim 7 jaar de gemeente van Scherpenzeel te hebben gediend leidde de weg naar Wageningen. Hier werd ds. Mulder op 11 december 2002 bevestigd door ds. C. Sonnevelt. Een periode van bijna 8,5 jaar zou hij aan deze gemeente verbonden blijven. Maar toen in januari 2011 de roep uit Rhenen kwam kon deze niet anders dan worden opgevolgd. Op 18 mei 2011 werd ds. Mulder aan de gemeente verbonden in een dienst waarin ds. B.J. van Boven voorging. Het werd de 3e gemeente die hij dienen zou en tot op de dag van vandaag nog steeds dienen mag. 

Actueel

De gemeente Berkenwoude heeft dinsdag 17 november de eerste paal geslagen voor het nieuwe kerkgebouw aan het Oosteinde. Oud. Slingerland mediteerde daarbij over Mattheüs 7 (de wijze en dwaze bouwer). Naar verwachting is de kerk begin 2022 klaar. Het oude kerkgebouw aan de Prinses Beatrixstraat blijft in gebruik tot het nieuwe kerkgebouw voltooid is. Na afbraak ervan komt hier woningbouw.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

di 24 november 2020 Bevestiging (door ds. H. de Leeuw) en intrede van ds. G.M. de Leeuw, te Nobleford (Canada). Aanvang diensten: 14.00 en 19.00 uur (plaatselijke tijd).
zo 29 november 2020 Ds. A. Vermeij neemt afscheid van Oosterend (Texel) in verband met emeritaat. Aanvang dienst: 10.00 uur. Met toestemming van classis en kerkenraad is het emeritaat met 1 maand vervroegd.
di 1 december 2020 Ds. A. Vermeij, predikant te Oosterend (Texel), gaat met emeritaat
do 10 december 2020 75 jaar geleden werd de gemeente Melissant toegelaten tot de Gereformeerde Gemeenten.
di 29 december 2020 Israëldag 2020. Sprekers: ds. M.L. Dekker, ds. I.L. Zöld (Budapest) en ds. A. Margulis (Zhitomir). De Israëldag wordt live uitgezonden via www.dep-israel.nl.
Alle agenda items