125 jaar zaaien in Barneveld

Op 7 augustus 1895 preekte ds. A. Janse op boerderij ‘De Ganzenkamp’ te Wekerom voor de nieuwe gemeente en bevestigde de ambtsdragers. Daarmee was de instituering van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld een feit.

In december 1894 hadden een aantal vrienden van ds. E. Fransen het plan opgevat om een Gereformeerde Gemeente onder het Kruis te vormen. Kort na de instituering werd onder biddend opzien op 8 oktober 1895 een beroepsbrief naar Lisse verzonden waar ds. Fransen sinds 1885 predikant was. Ds. Fransen mocht het beroep aanvaarden en zijn ambtsperiode in Barneveld werd een zegenrijke tijd.

Hij werd opgevolgd door ds. A. Janse. Na het vertrek van ds. Janse trad Hendrik van Schothorst als oefenaar op. Deze vertrok in 1912 naar Amsterdam. Een tweede ambtsperiode van ds. Janse in Barneveld brak aan die duurde totdat de Heere hem in 1915 de gemeente van Tholen toevertrouwde. Het vierde beroep, dat op ds. J. Fraanje was uitgebracht, mocht hij aannemen. Deze kudde heeft hij ruim 30 jaar, tot zijn sterven op 3 september 1949, geweid.

In 1935 werd de uitgebreide en vernieuwde kerk in gebruik genomen. Reeds in januari 1950 werd de lege kansel vervuld met de komst van ds. Chr. van de Woestijne. Het jaar 1953 was een verdrietig kerkelijk jaar. Na een roerige periode diende ds. Chr. van Dam de grote Barneveldse gemeente bijna drie jaar.

Na hem diende ds. P. van der Bijl van 1956 tot 1962. In 1963 werd de gemeente verblijd met de komst van kandidaat A.W. Verhoef. Nadat in 1965 de werkzaamheden aan een nieuw kerkgebouw begonnen waren, kon het op 23 februari 1967 in gebruik genomen worden. Met liefde en ijver heeft ds. Verhoef 6 jaar in Barneveld gediend. Op 7 juli 1969 vertrok hij naar het Canadese Lethbridge.

Twee jaar later, op woensdag 23 juni 1971, was er grote blijdschap toen kandidaat J. Koster het beroep van Barneveld aannam. Ruim negen jaar diende hij de gemeente. Daarna was er een vacante periode van ruim acht jaar, totdat kandidaat G.M. de Leeuw op woensdag 6 september 1989 verbonden werd aan de gemeente. Hij vertrok na zeven jaar, evenals ds. Verhoef in 1969, naar Lethbridge.

Na een korte vacante periode kwam op 3 oktober 1997 het verblijdende bericht dat ds. C. Hogchem het beroep van Barneveld had aangenomen.

De splitsing van de gemeente was een ingrijpende gebeurtenis die goed gevoeld werd op 30 november 2008, toen de gemeente voor het laatst gezamenlijk in één kerkgebouw bijeenkwam. Op 14 april 2010 nam ds. Hogchem afscheid in verband met  zijn vertrek naar Genemuiden.

Op 31 augustus 2011 vonden de bevestiging en intrede van ds. D. de Wit plaats. De Heere had opnieuw voor een dienaar gezorgd in de grote gemeente van Barneveld. Gedurende zijn ambtsperiode vond een ingrijpende renovatie van de zalencomplexen plaats. Op 20 december 2016 deelde ds. De Wit de kerkenraad mee het beroep naar Borssele te moeten aannemen. De afscheidsdienst volgde op 22 maart 2017. Slechts enkele maanden later nam kandidaat E.J. Boudewijn het beroep aan dat op hem uitgebracht was. De voormalige hovenier mag sinds 13 september 2017, zij het op een andere manier, planten en natmaken in het uitzien dat de Heere de wasdom wil geven.

Op 7 augustus 2020 is, in verband met de coronamaatregelen, een sobere herdenkingsdienst gehouden, waarin een herdenkingsboek gepresenteerd werd.

Kerkenraad Barneveld-Centrum

Bron: De Saambinder 13-08-2020

Actueel

Zaterdag 12 september werd de gemeente Hoogvliet samengevoegd met die van Spijkenisse. De laatste kerkdienst in Hoogvliet kunt u hier naluisteren (beeld en geluid).

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

di 22 september 2020 Jaarvergadering vrouwenbond GG. Aanvang: 10.00 uur. Locatie: GG Opheusden.
wo 23 september 2020 Bevestiging (door ds. W.J. Karels) en intrede van kand. P.C. Vlot, te Krabbendijke. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur.
za 26 september 2020 Vergadering classis Amsterdam te Lisse. Aanvang: 10.00 uur.
wo 30 september 2020 Bidstond Particuliere Synode Oost, te Genemuiden. Voorganger: ds. A. Schreuder. Aanvang: 19.30 uur.
do 1 oktober 2020 Vergadering Particuliere Synode Oost, te Genemuiden. Aanvang: 09.30 uur.
Alle agenda items