GS 2023 - dag 5 - 15 februari

Home Generale synode GS 2023 - dag 5 - 15 februari
Berichtgeving volgt te zijner tijd