Terug naar overzicht deputaatschappen

Deputaatschap Kerkelijke Eenheid

De doelstelling van het Deputaatschap Kerkelijke Eenheid is:
1. Bezinning op het Bijbelse uitgangspunt ten aanzien van de eenheid van de Kerk en het in verband daarmee zoeken van kerkelijke eenheid met hen die op dezelfde grondslag van Schrift en Belijdenis staan en met wie geestelijke herkenning bestaat;
2. Uitgaande van het onder 1 gestelde een toenaderend gesprek te voeren, contacten te onderhouden en zo mogelijk op daarvoor geƫigende terreinen in gezamenlijkheid op te trekken met kerken die op dezelfde grondslag van Schrift en Belijdenis staan en met wie geestelijke herkenning bestaat.

Contactgegevens

A. Waaijenberg (Veen)
Secretaris
Ds. L. Blok
deputaat
A.A. Gorter (Leusden)
deputaat
Ds. G. Heijkamp
deputaat
J. van 't Hul (Lieren)
deputaat
Ds. G. van Manen
deputaat
Ds. J. Schipper
deputaat
Ds. H.A. van Zetten
deputaat

Actueel

Er zijn geen nieuwsberichten voor dit deputaatschap.
Bekijk de algemene nieuwsberichten