In memoriam: ds. P.L. Bazen

In Grand Rapids (USA) is dinsdag 18 april ds. P.L. Bazen overleden op de leeftijd van 75 jaar.

Een dag voordat ds. Bazen 76 zou worden heeft hij het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Ruim twee weken nadat hem emeritaat was verleend door de classis Far West. De Saambinder van donderdag 6 april meldt daar het volgende over:

Op Nieuwjaarsdag preekte ds. Bazen in zijn gemeente in Picture Butte over Psalm 37:3-5: ‘Vertrouw op den Heere, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met getrouwigheid. En verlustig u in den Heere, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten. Wentel uw weg op den Heere, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken’. Ongedacht werd dat ook zijn afscheidsboodschap: nadien heeft de predikant niet meer kunnen voorgaan. Vanwege de wachttijd voor medische onderzoeken in Canada kreeg hij het advies daarvoor naar Grand Rapids te gaan. Daar arriveerde het predikantsechtpaar op 1 februari. Hun voornemen was terug te keren naar Alberta, maar dat bleek niet mogelijk. Ds. Bazen heeft de classisvergadering op 22 maart, waar hem emeritaat werd verleend, niet kunnen bijwonen, en de afscheidsdienst op 11 april moest worden geannuleerd.

Ds. Bazen werd in 1986 toegelaten tot de predikantsopleiding te Grand Rapids (USA). Vier jaar later, op 20 maart 1990, werd hij bevestigd tot zendingspredikant waarna hij in Loma Alta (Bolivia) zendingswerk ging verrichten. In 2000 keerde hij terug van het zendingsveld en werd hij beroepbaar voor de gemeenten. Het beroep uit Picture Butte (Canada) mocht worden aangenomen. Hier heeft hij zeven jaar gearbeid. Op 24-10-2007 werd hij door ds. E.C. Adams bevestigd tot predikant te Rock Valley (USA). Exact vijf jaar later keerde ds. Bazen terug naar zijn vorige gemeente Picture Butte (17-10-2012).

Sinds eind 2016 ging de gezondheid van de predikant (hard) achteruit. Op 31 maart jl. werd hem officieel emeritaat verleend maar een afscheidsdienst was niet meer mogelijk. Slechts kort was de periode van emeritaat. Echter, zijn getuigenis was, kort geleden nog: ‘Maar de Heere heeft me vrede in het hart gegeven. Gods weg is beter dan de onze, en Hij bewaart me voor opstandigheid. Dat is een wonder. Tegen de gemeenteleden zou ik willen zeggen: Wacht niet tot je ziek en oud bent, maar zoek de Heere. Hij is goed; Hij is het waard om te worden gediend’.

De begrafenis vindt plaats op dinsdag 25 april a.s. te Grand Rapids. Voorafgaande aan de begrafenis vindt de rouwdienst plaats in het kerkgebouw van de NRC te Grand Rapids (Beckwith) om 10.30 uur (plaatselijke tijd).

Actueel

De zomervakantie 2017 is aangebroken. Wij wensen al onze bezoekers een heel goede vakantieperiode toe. Hetzij in eigen land of daarbuiten.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

di 22 augustus 2017 Ds. S.W. Janse neemt afscheid van 's Gravenpolder in verband met vertrek naar Rijssen-Zuid. Aanvang dienst: 19.00 uur.
wo 23 augustus 2017 Classicaal examen van student E.M. Maljaars, te Chilliwack (Canada). Aanvang: 10.00 uur (plaatselijke tijd). Oorspronkelijke datum was 03-08. Het examen Is uitgesteld vanwege blessure en operatie aan voet.
wo 23 augustus 2017 Bevestiging (door ds. G. Mouw) en intrede van kand. W. Mouw, te Opheusden. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur. Locatie: kerk GGiN, Burg. Lodderstraat 43.
vr 25 augustus 2017 Ds. C.J. Meeuse (Goes) 35 jaar predikant.
ma 28 augustus 2017 Classisvergadering classis Dordrecht, te Werkendam. Aanvang 19.30 uur.
Alle agenda items