Welkom op de website van de Gereformeerde Gemeenten

Op deze website vindt u meer informatie over de Gereformeerde Gemeenten. U kunt lezen over het ontstaan van ons kerkverband, hoe dit is opgebouwd en wat op dit moment actueel is. Daarnaast biedt de agenda een overzicht van data waarop verschillende bijeenkomsten gepland staan. Ook vindt u op deze website informatie over de verschillende deputaatschappen, gemeenten en voorgangers die de Gereformeerde Gemeenten dienen of gediend hebben. Wanneer u vragen of opmerkingen hebt kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.


Agenda

Er wordt gewerkt aan een uitgebreidere versie van de agenda. Tot de tijd dat deze beschikbaar is kunt u de volledige agenda hier downloaden.


Koninklijke verjaardagen

Voor velen is de 30ste april toch nog de Koninginnedag van de vorstinnen Juliana en Beatrix. Maar op woensdag 27 april hoopt onze vorst te verjaren en is het Koningsdag. Hij, en - op 30 april - zijn oom prof. mr. Pieter van Vollenhoven, bleven in het achterliggende jaar gespaard voor hun familie. Dat geldt ook voor prinses Beatrix.

Een vorst met een dubbele naam. Daar moesten we even aan wennen. Niemand zal zich afvragen aan wie zijn eerste voornaam herinnert. Dat is immers aan de vader des vaderlands, prins Willem I? Er waren in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vijf stadhouders met die naam en in de negentiende eeuw ook drie koningen. Twee negentiende-eeuwse prinsen van Oranje die Willem heetten (een zoontje van prins Frederik, dat overleed toen het slechts ruim een jaar oud was en ook de oudste zoon van Willem III), werden nooit koning.

Veel minder bekend is de herkomst van die tweede naam, Alexander. Dat zit zo. Tijdens de oorlog tegen Napoleon I raakten de latere Nederlandse koning Willem II en zijn medestrijder de Russische tsarenzoon Alexander goed bevriend. Zij werden zelfs zwagers, toen Willem II trouwde met de Russische grootvorstin Anna, de dochter van tsaar Paul. Dus Anna Paulowna, volgens de Russische traditie. De tweede zoon van Willem II en Anna Paulowna heette daarom ook Alexander. Deze begaafde prins stierf op Madeira aan een longaandoening, nog geen dertig jaar oud. Naar hem werd prins Alexander, de derde zoon van koning Willem III en koningin Sophie, genoemd. Van 1879 tot 1884 was hij de kroonprins. Bijna drieëndertig jaar oud overleed ook deze, lichamelijk en psychisch niet sterke, koningszoon, die in feite de laatste Oranjeprins in mannelijke lijn was. Vervolgens werd Wilhelmina kroonprinses. Alexander: drie tsaren van het Russische rijk in de negentiende eeuw droegen deze naam, als herinnering en inspiratiebron aan de Griek Alexander de Grote.

Vorsten(zonen) overleden; rijken verdwenen. De band tussen Oranje en Nederland bestaat nog. In de hand van de Almachtige God liggen ook de levensjaren en regeringsperioden van vorsten. Moge koning Willem-Alexander een nieuw levensjaar geschonken worden, onder de onmisbare zegen van de Koning der koningen. Wij wensen hem toe Psalm 21:5.

O HEER’, de koning is verheugd, Om Uw geducht vermogen; Uw heil zweeft hem voor d’ogen; En met wat blijde zielenvreugd, Zal hij, door al Uw daân, Verrukt, ten reie gaan!


Bron: De Saambinder

Willem_Alexander.jpg

Actueel

Op verzoek van velen is de pagina "beroepbare predikanten" weer terug op de website. U vindt deze als pagina onder het kopje "beroepingswerk".

Agenda

vr 6 mei 2016 D.v. Themadag deputaatschap Israël te Hardinxveld-Giessendam. Meer informatie treft u op www.dep-israel.nl.
wo 11 mei 2016 D.v. Bidstond P.S. Oost in het kerkgebouw te Barneveld-Zuid. Voorganger ds. A. Schreuder.