Stud. J. Beens

Geboren: 29-12-1974 (45 jaar)

Jaar van toelating aan de Theologische School: 2017. Verwachte kandidaatstelling: 2021.

Contactgegevens

Tra 12, 8084 CX  't Harde (0525) 65 36 80

Op het web

kerktijden.nl